Leder 28. desember 2019

Vi må ha tillit til skiltinga

"Skal trafikantene ha respekt for fartsgrensene, må det være tillit til at Vegvesenet følger skiltforskriften"

60-sona på Verma har vært mangelfullt skiltet. Flere hundre bilførere er tatt for å ha kjørt for fort.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Flere hundre bilførere har i år fått fartsbøter og er fratatt førerkortet i ei 60-sone på Verma. Når det nå viser seg at 60-sona over flere år har vært mangelfullt skiltet, er det for Statens vegvesen som skiltmyndighet ei alvorlig ripe i lakken.

Det var Åndalsnes Avis som lille julaften først kunne fortelle at Statens vegvesen innrømmer å ha skiltet mangelfullt i 60-sona på Verma. Det var skiltet korrekt ved inngangen fra 80-sona, både vestover og østover, men Statens vegvesen hadde ikke fulgt skiltforskriften og påminnet med ny skilting slik de skal. I Vegvesenets «Håndbok N300» heter det at fartsgrensene skal gjentas etter vegkryss, og utenfor vegkryss skal fartsgrenseskilt gjentas for hver 500 meter eller oftere.

Etter at så mange ble tatt for å ha kjørt for fort gjennom Verma, ble Vegvesenet sist høst kontaktet av Elias Hasle fra Dyrkorn. Han ble stanset i 86 km/t og mistet førerkortet i en laserkontroll 4. oktober. Hasle mente skiltinga var mangelfull og tok saka til tingretten. Men sjøl om retten fastslo at skiltinga ikke var gjort forskriftsmessig, mener den at fartsgrensa ikke opphører «som følge av slik manglende skilting som denne saka gjelder».

Etterpå har Vegvesenet satt opp fire nye skiltplasseringer i hver retning. Det er en bekreftelse på at skiltinga ikke var utført etter forskriften.

Gjennom bygder som Verma er det av trafikksikkerhetsmessige grunner viktig at det er 60-sone. Det er redusert hastighet på grunn av mange avkjøringer, det ligger en nærbutikk på stedet og det bor folk langs vegen som både går, sykler og bruker bil for å ta seg fram. Av respekt for alle dem er det viktig med redusert hastighet.

Men svært mange kjører for fort gjennom Verma. Bare i år har 52 bilførere mistet førerkortet og det er utskrevet 291 fartsbøter i den aktuelle 60-sona. Vi har før etterlyst tiltak for å få ned hastigheten gjennom Verma. Automatisk trafikkontroll med fotobokser kan være ett slikt tiltak.

I trafikksikkerhetsarbeidet er nullvisjonen et bærende prinsipp, og der spiller også fartsgrenser en viktig rolle. Men skal trafikantene ha respekt for fartsgrensene, må det være tillit til at Vegvesenet følger skiltforskriften. Derfor forventer vi at Vegvesenet forsikrer at vegene de har ansvar for er forskriftsmessig skiltet.

Leder