Leder lørdag 21. juni 2019

"Vi kan ikke annet enn oppfordre folk til å bruke nærbutikken sin"

"Skulle butikken forsvinne, er det krise for bygda.

Kan bli nedlagt: Igjen trues nærbutikken på Verma av nedleggelse.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leder

Verma kan være er i ferd med å miste nærbutikken. Skulle den forsvinne, er det krise for bygda.

Det var torsdag at Åndalsnes Avis kunne fortelle nyheten om at styret i Verma Nærbutikk AS vurderer å legge ned virksomheten. De klarer rett og slett ikke drifte med lønnsomhet. For Verma og bygdene rundt er nærbutikken viktig. Den fyller en sosial funksjon som et samlingspunkt der bygdefolk møtes. I tillegg er nærbutikken av stor betydning for bosettingen ved at folk slipper å reise langt for å handle dagligvarer.

Men skal en dagligvarebutikk i utkanten overleve, er det minst to krav som må oppfylles. For det første må butikken driftes nøysomt og med et vareutvalg og til priser som folk gjør at folk er villig til å bruke den. Men like viktig er det at innbyggerne bruker butikken fast og gjør sine innkjøp der. Hvis folk mener at nærbutikken er viktig, så må den brukes.

Vi registrerer at styret i brev til innbyggerne sier at driftsselskapet for butikken mangler 300.000 i omsetning for å kunne drive videre: «Med en befolkning på i overkant av 60 personer som sokner til butikken, ville den hatt en dagligvareomsetning på over 2,3 millioner fra bygdefolket hvis vi legger statistikk for resten av fylket til grunn. I stedet har den en estimert årlig omsetning av dagligvarer på under 1 million fra bygdefolket».

Handelslekkasje skjer over hele Norge. Lokalt ser vi at Verma taper til Bjorli og Åndalsnes, Åndalsnes-butikker lekker til Molde og Ålesund og alle – uansett hvor de holder til – opplever netthandelen som en stadig større trussel. Konkurransen øker, og den er global.

Vi forstår den fortvilte situasjonen som Verma Nærbutikk AS står i. Og vi kan ikke annet enn oppfordre folk til å bruke nærbutikken sin. Skulle butikken forsvinne, er det et stort tap for alle som bor i området. Og det blir enda vanskeligere å få nye innbyggere hvis de ikke engang får kjøpt melk og brød i rimelig nærhet. En nedleggelse er krise for Verma.

God jul til alle våre lesere

Dagens papiravis er den siste før jul. Neste papiravis utgis lørdag 28. desember. Men vi tar ikke helt fri. Følg oss på nett på åa.no der vi daglig oppdaterer sidene.

Vi ønsker alle våre lesere en fredfull jul!

Leder