Leder lørdag 7. desember 2019:

Anbud utelukker de små

Måtte permittere: Daglig leder Beate Volstad i Eide & Frilund AS måtte permittere de 11 ansatte. Det er ikke arbeid der ute. Foto: Stein Siem 

Leder

De små maskinentreprenørene er i ferd med å bli konkurrert ut av store, landsdekkende og utenlandske selskap. Konsekvensen er dramatisk og får i første omgang betydning for sysselsetting og bosetting i distriktene. I neste omgang er det grunn til å frykte at de store aktørene skrur opp prisene når konkurransen er borte, og gjøre at gevinsten med konkurranseutsetting bare er kortsiktig.

Total svikt i tilgangen på arbeid, alle ansatte permittert

– Det er helt svart. Det er ikke fnugg av arbeid å oppdrive, sier daglig leder Beate Volstad for maskinentreprenøren Eide & Frilund AS.


I torsdagens Åndalsnes Avis kunne vi lese om at det for tida er svært lite arbeid tilgjengelig for maskinentreprenørene i Rauma. Eide & Frilund i Eidsbygda har permittert alle sine 11 ansatte, og oppdragsutsiktene er dystre. Kari Moen Volle i J.O. Moen Anlegg AS forteller at situasjonen for bransjen er sjeldent vanskelig. – Det er i grunnen helt tørke etter ei tid der det har skjedd mye her og vært mange prosjekt. Nå er det ingen ting i sikte og et nesten ødeleggende prispress på de få jobbene som finnes, sier Volle.

Det offentlige gjør årlig innkjøp for svimlende 500 milliarder kroner. Det er dine og mine penger som offentlige ansatte er satt til å forvalte. Derfor har vi et regelverk som sier at når det offentlige velger å kjøpe varer eller tjenester, skal kontraktene som hovedregel konkurranseutsettes. Men småjobbene er det blitt mindre konkurranse om ettersom den nasjonale terskelverdien er hevet fra 500.000 til 1,3 millioner kroner. Når innkjøpet er under 1,3 millioner, kan oppdragsgiveren velge leverandør. Over 1,3 millioner: Oppdraget må konkurranseutsettes.

Men ikke bare er småjobbene mindre tilgjengelige. En vesentlig utfordring er at de offentlige anbudene bare blir større og større, og mer krevende å bli med på både på grunn av prekvalifisering og kort tidshorisont. Det er med andre ord blitt så krevende å skulle bli med i kampen om offentlige anbud, at små bedrifter ikke har mulighet til å delta.

En god intensjon med å konkurranseutsette innkjøpene, er å få billigere varer og tjenester, få høgere kvalitet og å kunne bidra til innovasjon og nytenking. Dette skal i sum gi oss mer effektive offentlige tjenester.

Men hvis arbeidsplasser forsvinner, er det frykt for at også bosettingen rammes. Hvis utkants-Norge utarmes og bransjen domineres av store aktører, har konkurranseutsettingen en svært høg pris. Myndighetene må ta mer styring på anbudsprosessene og stille krav til det offentlige som oppdragsgiver, for at små bedrifter kan bli inkludert. Den negative utviklinga kan ikke fortsette som i dag.