Leder tirsdag 3. desember 2019:

Historielaget bidrar til å bygge stolthet og tilhørighet

Lanserte årboka: Leder Arne Steffen Lillehagen (til venstre) i Rauma Historielag med noen av bidragsyterne til «Årbok for Rauma 2019».Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Det er så fortjent at Rauma Historielag tildeles kulturprisen for 2019. Vi gratulerer laget, som får prisen får å samle, bevare og videreformidle Raumas lokalhistorie.

Det finnes historielag i nesten hver kommune i Norge, disse gjør et viktig arbeid i å ta vare på og formidle vår felles kulturarv. Rauma Historielag er ett av rundt 600 historielag i Norge, og med sine snart 300 medlemmer er de en betydelig frivillig organisasjon i Rauma.

– Prisen er en anerkjennelse for det arbeidet vi har lagt ned. Det er hyggelig og inspirerende i hverdagen, sa lagets leder Arne Steffen Lillehagen da vi intervjuet ham i forrige uke. Formannskapet hadde enstemmig vedtatt at Rauma historielag skulle få årets kulturpris.

Laget gjør en viktig jobb i kommunen med å ta vare på lokalhistorien. I intervjuet med avisa oppsummerte Lillehagen hva historielaget gjør og har bestemt seg for å gjøre: «Vi skal synliggjøre levesett og mangfoldet i kommunen og knytte bånd mellom fortid og nåtid. Vi har blant annet engasjert oss i kulturminneplanen som ble vedtatt i kommunestyret i november, Kabbenprosjektet etter ulykka i Brøstdalen, som hadde offisiell åpning i 2016, samt kulturskolen og andre frivilligheter.»

Rauma Historielag er en ressurs i kommunen og bidrar til å bygge stolthet, tilhørighet og bevissthet på hvor vi kommer fra. Hvert år siden starten i 2008 har laget utgitt ei årbok, som med minner og lokalhistorie er med på å knytte innbyggerne i Rauma tettere sammen.

Årboka er historielagets største prosjekt gjennom året, og de har bestemt seg for å gi ut boka hvert eneste år. Det er blitt en trivelig førjulstradisjon at historielaget lanserer sin årbok.

Historielaget gjør en prisverdig innsats for å ta vare på minnene. Det er håp om at kulturpristittelen kan gi laget enda større kraft til å realisere den gode ideen om et krigs-/fredsmuseum på Realskolen. Det hadde i så fall vært et fantastisk tilskudd til det opplevelsesbaserte reiselivet i Rauma.