Leder tirsdag 26. november 2019:

Å legge ned ei ferje er et langt steg tilbake

Vi trenger to ferjer hele året: Det er av stor betydning for innbyggerne i Rauma, og for hele Romsdals-regionen, at det går to ferjer over Langfjorden.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Det vil være et langt steg tilbake for både Rauma og Molde dersom fylkespolitikerne vedtar å fjerne ei av to ferjer vinterstid på ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes.

Tirsdag skal fylkesutvalget behandle budsjettet for 2020 for Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har foreslått å fjerne ei ferje vinterstid over Langfjorden for å spare penger.

Et eventuelt ferjekutt får store konsekvenser, både for næringsliv og for pendlere og andre som er avhengige av å krysse fjorden. For næringslivet betyr dårligere regularitet at det blir vanskeligere å samhandle mellom Rauma og Molde. Det betyr også tapte penger fordi man må vente mer på ferjeavgangene.

For de mange som pendler over fjorden, er dårligere regularitet svært dårlig nytt. Ifølge fylkesstatistikken for 2019, er det 274 personer som jobber på Molde-sida av fjorden og som må ha ferje for å komme til jobb. Fra Molde til Rauma er tallet 63. Hvis folk velger å flytte nærmere jobb som følge av vanskeligere forhold for å pendle, er det Rauma som er taper.

Også trafikksikkerhetsmessig er ferjekutt negativt. Siden 2018 har sambandet over Langfjorden vært trafikkert av to ferjer. Det har gjort at reisende mer eller mindre har sluppet å tenke på ferjeruter; man har bare kjørt, fordi det uansett ikke er så lenge til det igjen går ei ferje. Vi risikerer vi flere bryter fartsgrensene når det i verste fall er en halv time ventetid på neste ferje.

På Sølsnes-Åfarnes har de reisende de siste åra med bare ei ferje på fjorden vært heldige og hatt «Julsund» i trafikk. Den var det sjelden teknisk problem med som førte til kanselleringer. Men med «Årdal» som erstatning for «Julsund», har problemene og kanselleringene stått i kø. Takket være at det også går ei B-ferje i sambandet, har Fjord 1 stort sett alltid hatt lett tilgjengelig ei reserveferje. Hva som vil skje med bare «Årdal» i sambandet, er noe de fleste trafikanter frykter.

Vi vil også påpeke at en nedleggelse av ei ferje vinterstid vil påvirke pasientgrunnlaget for et nytt sjukehus på Hjelset. Det er grunn til å tro at med dårligere kommunikasjoner mot Molde, så vil pasientlekkasjen til Ålesund tilta.

Vi appellerer til Raumas to politikere i fylkesutvalget, Yvonne Wold (SV) og Per Vidar Kjølmoen (Ap). Dere vet hvor skoen trykker. Og nå er dere i posisjon til å redde ferja.