Leder lørdag 23. november 2019

Ikke bare enkelt å ta imot

"Sjøl om intensjonene fra giverne er de aller beste, må politikerne trø rett"

Vil bygge 1-10-skole: Næringslivsledere i Måndalen har gått sammen og tilbyr å bidra med 29 millioner i en ny 1-10-skole.Foto: Stine vandevjen Olsen 

Leder

Måndalen er privilegerte som har et næringsliv med vilje og ønske om å utvikle bygda, og med sterke økonomiske muskler. Drivkrafta de viser gjennom det prisverdige initiativet de har tatt overfor Raumas politiske ledelse, håper de skal komme hele bygda og kommunen til gode.

De fire næringslivslederne Katrine Wold Deunk, Lars Wenaas, Nils Eirik Wenaas og Sigbjørn Sørli har sammen med Knut Peder Voldset i Måndalen Friskule SA invitert gruppelederne i Rauma kommunestyre til et møte der de har presentert planene om å skyte inn 29,025 millioner kroner for å få bygd en ny 1-10-skole i Måndalen. Torsdag kom de til rådhuset der de fortalte hva de har jobbet med, og diskuterte framdrifta med politikerne. Initiativet de viser vitner om et helhjerta engasjement for bygdene på Sørsida og for Rauma som kommune. Optimismen er smittende.

Begeistringen smitter også over på politikerne. En gave skal man i utgangspunktet takke ja til. Men sjøl om intensjonene fra giverne er de aller beste, må politikerne trø rett og vurdere grundig konsekvensene av å si ja. Og politikerne må tillate seg å være prinsipielle, uten av den grunn å bli beskyldt for å være smålige, når de drøfter gaven og alle sider ved å si ja til en slik raushet.

Først det etiske: Betingete gaver til det offentlige fra private er krevende å håndtere. Politikerne må være meget bevisst på at pengegaver kan skape bindinger til private enkeltaktører. I håndboka «Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» fra Transparency International og KS, er gaver fra private nevnt flere steder. Og en av gråsonene som nevnes spesielt, der det kan «oppstå gråsoner og rolleblanding som kommunen må ha klare prinsipp for å håndtere», er «Når private selskap i kommunen gir gaver eller donasjoner til kommunen som kan skape bindinger eller avhengighet som vil kunne påvirke myndighetsutøvelsen i form av gjenytelser i framtida.»

Det andre som også er viktig å vurdere grundig, er hvordan en ungdomsskole påvirker drifta av kommunen. Og det må veies opp mot alt det positive en ny skole betyr for Sørsida. Er det prinsipielt riktig at gaver fra private skal styre skolestrukturen?

I vurderingen av pengegaven, og uansett utfall, må politikerne sørge at innbyggerne fortsatt kan ha tillit til forvaltningen i kommunen. Og da er også åpenhet helt avgjørende. Da må man ikke fortsette med hemmelige politiske møter, som i beste fall er på grensa av hva som er lovlig. Det bidrar ikke til økt tillit.