Leder torsdag 21. november 2019:

Helt nødvendig å innføre videolegevakt i Rauma

"Det er et behov for å sikre for framtida at pasienter i distriktene får trygg og god helsehjelp"

Videolegevakt fra nyttår for avdelingsleder på Helsehuset Laila Gridset og kommunelege Jon Sverre Aursand.  Foto: Kjetil Svanemyr

Det er et behov for å sikre for framtida at pasienter i distriktene får trygg og god helsehjelp.

Leder

Hvis innbyggerne ute i distriktene i framtida skal få forsvarlig helsehjelp, må man tenke nytt, slik kommunene i Romsdal fra nyttår gjør. Da vil pasientene deler av døgnet bli møtt av en lege som deltar på video fra Molde.

Det er naturlig at folk er skeptiske til at man ikke alltid får snakke med en lege når man har behov for legehjelp. En lege som ikke er fysisk på legevakta på Åndalsnes, men i stedet er med fra Molde på en stor tv-skjerm plassert på Rauma helsehus, kan virke i overkant sterilt og upersonlig. Og man kan også spørre om pasientsikkerheten blir den samme.

Men vi har trua på at dette er vegen å gå for at pasienter skal få god helsehjelp, uavhengig av bosted. Og det er viktig å presisere at på tider av døgnet hvor de fleste av oss er våkne, vil man fortsatt møte en lege ved legevakta i Rauma.

Problemet i dag er å klare å fylle legestillingene ute i distriktskommunene. Det er noe også Rauma merker. Det er en økende arbeidsbelastning og høg vaktbelastning, snittalderen for fastlegene er økende, kompetansekravene øker og man sliter med rekruttering. I Rauma står vi i fare på lengre sikt for å ikke klare å besette alle fastlegestillingene. Da er vi nødt til å samarbeide med andre kommuner, og fra nyttår blir det felles legevakt med Molde, Hustadvika, Aukra og Sunndal.

Det har i lang tid vært jobbet mye med planlegginga av videolegevakt. Og vi tar for gitt at fagfolkenes absolutte betingelser følges: Vurderingen av når ambulanse skal rykke ut er som før. Beredskapsferje må være på plass. Legedekningen i Molde må bedres. Det tekniske utstyret må være tilfredsstillende. Og de involverte må ha solid opplæring.

Det er et behov for å sikre for framtida at pasienter i distriktene får trygg og god helsehjelp. Med å iverksette det nasjonale pilotprosjektet videolegevakt blir det levelig å være fastlege i Rauma – og da kan også pasientene i Rauma være trygge på at de får god helsehjelp når behovet er der.