Leder lørdag 16. november 2019

Bruk lovverket, vern om drikkevannskilden

Vil kjøpe: Administrasjonen vil kjøpe denne eiendommen i Isfjorden. Men politikerne har heldigvis satt på bremsene. Foto: Norsk Takst 

Leder

Det er viktig og riktig at Rauma kommune strekker seg langt for å unngå forurensing av drikkevannskilden til store deler av kommunen. Men det gjøres først og fremst gjennom å håndheve dagens lovverk. Vi stiller oss spørrende til om det er riktig å kjøpe seg ut av problemet, slik administrasjonen i kommunen foreslår, og med det kanskje påta seg ansvar for eventuelle forurensninger som ligger i grunnen.

I kommunestyret torsdag skulle politikerne ta stilling til om Rauma kommune skulle kjøpe en næringseiendom i Hensengan i Isfjorden. Pris: 3,6 millioner kroner. Formål: Unngå at hoveddrikkevannskilden for Åndalsnes og Isfjorden i framtida blir forurenset på grunn av virksomheten på eiendommen.

På eiendommen er det i dag verksteddrift og lager for Rekdal Kran AS, men eiendommen har huset flere virksomheter tidligere. Helt siden 60-tallet har det vært verksted/industri på tomta.

At et verksted har tilhold på nabotomta til et vannverk med hovedvannledningen til Åndalsnes og Isfjorden, er ikke heldig, det ser alle. Og sjøl om Rekdal Kran AS er forsiktige, kan det skje et uhell som kan få konsekvenser for drikkevannet til flere tusen innbyggere. Derfor er det bra at administrasjonen ønsker å finne ei løsning på problemet.

Det ingen kan si noe sikkert om, er om grunnen på tomta er forurenset. Det har betydning for hva det er kommunen kjøper. Er det ei potensiell miljøbombe den overtar for 3,6 millioner kroner? Og det prinsipielle: Er det riktig at kommunen skal påta seg et slikt ansvar? Kan det skape presedens?

Drikkevannet fra vannverket i Isfjorden har vi grunn til å være stolte av. Flere ganger har det blitt kåret til Norges beste drikkevann. En slik kvalitet er det viktig å ta vare på.

Konsekvenser av forurenset drikkevann har vi sett på Askøy ved Bergen. Over 2.000 mennesker ble i sommer sjuke etter å ha fått i seg E. coli-bakterier gjennom drikkevannet. Det er en hendelse som på Askøy vi må unngå i Rauma. Men om kommunen skal kjøpe en eiendom i nærheten av vannverket, og sende regninga til vannabonnentene, er vi usikre på.

Derfor er det bra at saka ble utsatt. Det gir både administrasjonen og politikerne mulighet til å vurdere tomtekjøpet i Hensengan enda grundigere.