Leder lørdag 9. november 2019

Tomtesalg tenner håp om oppsving for bygda Åfarnes

Simon Søvik i Rauma kommune kan bekrefte at den første tomta på Åfarnes er solgt.  Foto: Evy Kavli

Leder

Det er en lettelse å konstatere at den første tomta i det nye boligfeltet på Åfarnes er solgt. Med ytterligere to salg i løypa, er håpet nå at det løsner og at Åfarnes får det folketallsmessige oppsvinget som var hovedintensjonen med å anlegge et nytt boligfelt helt nord i kommunen.

Det var 16. august i 2017 at de 16 boligtomtene, som ligger like ovenfor ferjekaia på Åfarnes, ble lagt ut for salg. Prisen ble satt til 590.000 kroner pr. tomt. Men to år etter var det ingen som ville kjøpe, og kanskje heller ingen som ville være de første?

Da rådmann Toril Hovdenak kom til kommunestyret og foreslo å sette ned prisen på tre boligtomter med 300.000 kroner for å få fart på salget, tok Øyvind Hovde (H) forslaget enda lenger: Rauma kommune selger den første tomta for 50.000 kroner, den neste for 100.000 kroner og den tredje for 150.000 kroner. De to neste skal koste 300.000 kroner.

Forslaget fra Hovde fikk heldigvis flertall, og nå ser vi konturene: Ett gjennomført salg og to potensielle kjøpere som er så interessert, at de trolig vil handle, ifølge Simon Søvik, ingeniør i forvaltning/kommunalteknikk i Rauma kommune. Det er store nyheter for kommunen og bygda Åfarnes.

Det er litt tidlig å slå fast at den nye salgskampanjen er blitt en suksess, men det ser lovende ut. Og hvis det er slik vi har sett andre steder i kommunen, at «ingen» vil være de første i et nytt boligfelt, kan grepet som nå er tatt være det som gjør at flere vil etablere seg i det nye boligfeltet.

Salgene er viktige for Rauma kommune på flere vis. Selvfølgelig for å få inntekter på investeringene som beløper seg til 9,5 millioner. Men viktigere enn det er å se at det bygges nye boliger på Åfarnes. Når det graves tomter, mures og støpes og det etter hvert kommer nye boliger, skaper den økte aktiviteten grunn framtidstru og optimisme. Og alle vet at det også handler om så mye mer; kanskje først og fremst om å beholde skoletilbudet som i dag.

At det nå blir solgt tomter i nyfeltet på Åfarnes gjør at trua på bygdas framtid er styrket. Det kan gjøre at enda flere velger å bosette seg der.