Leder torsdag 7. november 2019:

Ferjekutt skader Rauma og romsdalsregionen

"Fra to til ei ferje over fjorden vil bety at samarbeidet mellom storkommunen Molde og Rauma blir vanskeliggjort"

Kan forsvinne på vinteren: Bilferja «Stryn» går i dag som B-ferje på Sølsnes-Åfarnes. Fylkesrådmannen foreslår at B-ruta kuttes om vinteren.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Forslaget fra fylkesrådmannen om å redusere ferjetilbudet over Langfjorden om vinteren, er til stor skade for Rauma. Det svekker næringslivets konkurranseevne, gjør det mindre attraktivt å bo i Rauma og jobbe i Molde og er med på å splitte romsdalsregionen og gjøre Raumas tilhørighet til Molde svakere.