Leder torsdag 31. oktober 2019:

Skandalen som svekker tilliten til Nav og domstolene

Under press: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Leder

Det er en gedigen skandale som nå har nådd offentligheten. Minst 48 mennesker er urettmessig dømt for trygdesvindel fordi reglene har vært feiltolket. Det kan være enda flere som er utsatt for justismord.

Onsdag var status at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

Ofrene er folk som er bosatt i Norge og har mottatt sjukepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre europeiske land.

Statsminister Erna Solberg (H) kalte det grenseløst urettferdig og vondt da hun kommenterte saka første gang. Det er en god beskrivelse av det mange føler etter at nyheten ble kjent mandag.

I disse sakene har verken domstolene, påtalemyndigheten eller Nav gjort jobben. Og skandalen må få konsekvenser. Selvfølgelig må Staten rydde opp overfor dem som er rammet. Men i juridiske kretser, både i domstolene, påtalemyndigheten og i Nav, må saka resultere i en grundig gjennomgang. Er det andre lover og regler som er for kompliserte til at sjøl skarpskodde jurister ikke klarer å tolke det riktig? For hvordan skal Staten kunne forvente at vanlige trygdemottakere skal skjønne hva som er riktig og galt, når sjøl ikke juristene klarer det?

En annen alvorlig side av skandalen er at tilliten til rettssystemet og til Nav er kraftig svekket. Hvordan skal den rettes opp? Her må alle kort på bordet for at troverdigheten kan gjenoppbygges så snart som mulig.

Det er dessverre grunn til å frykte at trygdeskandalen vokser i omfang og at det er flere som er rammet enn først antatt.

Nå må Staten sørge for å rydde opp, beklage og forsøke så godt den kan å bøte for den alvorlige uretten som så mange mennesker er påført. At uskyldige kan bli dømt fordi regelverket ikke tolkes riktig av Nav, påtalemyndigheten og domstolene er en alvorlig knekk for tilliten vi har til offentlige myndigheter.