Leder torsdag 24. oktober 2019

Bom fra ministeren

Samerdselsminister Jon Georg Dale bruker denne bomstasjonen for å presse kommunene til å slette gjeldskrav. Det er ureint spill 

Leder

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal ha ros for at han vil fjerne bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen på E136. Men han bommer grovt når han truer med å nekte å fjerne bomstasjonen før blant annet Rauma kommune sletter et gjeldskrav på til sammen 1,9 millioner kroner – penger som ble brukt til å planlegge Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen. Det er ureint spill.

Samferdselsministeren vil altså nå betale bompengegjelda på 280 millioner kroner for Vågstrandstunnelen, overføre bompengeselskapet Eksportvegen AS til Vegamot AS og fjerne bomstasjonen på Vågstrandstunnelen.

Men Eksportvegen AS har ei gjeld til Rauma kommune, Vestnes kommune og Sparebank 1 på til sammen 1,9 millioner kroner. Her har samferdselsminister Dale satt ned foten. Han nekter å betale for det han mener er lobbyvirksomhet: «Eg er heilt tydeleg på at bompengar frå trafikantane, direkte eller indirekte, ikkje skal betale for slik pådrivarverksemd for eit prosjekt», skriver ministeren i et brev til blant andre ordføreren i Rauma. Brevet er datert 19. september.

Andelene ble innbetalt allerede i 2007, og Rauma-politikerne har tatt høgde for at pengene blir tilbakebetalt en gang. Men til tross for at både Vegdirektoratet og et revisjonsselskap mener dette er frie midler, sier altså ministeren nei.

Når ministeren nå truer med å ikke fjerne bomstasjonen på Vågstrandstunnelen dersom kommunene ikke sletter pengekravet, har politikerne ikke noe valg. De må anse pengene for tapt.

På et ekstraordinært formannskapsmøte i Rauma mandag vedtok politikerne å avskrive Raumas andel på 640.000 kroner. Og et tilsvarende vedtak ble fattet også i Vestnes, som er den andre av tre fordringshavere. Den siste er Sparebank 1.

Når kommunene nå har slettet gjeldskravet, forventer vi at Dale sørger for at bomstasjonen ved Vågstrandstunnelen tas ned med det aller første.

Samferdselsminister Dale har lagt et utilbørlig press på kommunene når han truer med å nekte å fjerne bomstasjonen dersom kommunene ikke avskriver gjelda. Dale bruker bomstasjonen på Vågstranda som pressmiddel og gjør at lokalpolitikerne er sjanseløse – sjøl om Dales eget direktorat, Vegdirektoratet, mener pengene kan anses for frie midler og kommunene har sitt på det tørre.