Leder tirsdag 22. oktober 2019

Ikke frata kommunene råderett over egne inntekter

Dette er bilde fra monteringen av turbinen i nye Verma kraftverk. Turbinen bidrar til millioninntekter til kommunen 

Leder

Det er alvorlig dersom regjeringa følger den oppsiktsvekkende innstillingen fra kraftskatteutvalget og avvikler ordningen som gir kommune direkte skatteinntekter fra vannkraft. Rauma kommune har i dag 16,5 millioner kroner i inntekter fra vannkraft. Skulle inntektene forsvinne helt eller delvis, vil det bety et svekket tjenestetilbud for Raumas innbyggere.

Det såkalte kraftskatteutvalget har foreslått å sluse kommunenes kraftinntekter inn til staten, men den åpner for at staten kan sende pengene tilbake til kommunene igjen som øremerkete midler. Svakheten i det nye forslaget, er at kommunene skal overlate til sittende regjeringer å bestemme overføringene nærmest fra år til år. Det gjør noe med forutsigbarheten.

Det virker uklart om staten kommer til å betale tilbake det den først har hentet inn fra kommunene. Da statsministeren ble utfordret på dette i trontaledebatten, ga hun ikke noen klare svar på hva hun vil gjøre med anbefalingen fra utvalget, men prøvde å berolige kommunene som frykter tapte inntekter: – Vi har ikke planer om å hente ut pengene fra kommunesektoren, forsikret hun, ifølge NTB.

Men hvorfor endre et skatteregime som har fungert utmerket siden begynnelsen av 1900-tallet? Er ikke lokal sjølråderett så viktig likevel? Det er grunn til å frykte at inntektene forsvinner gradvis.

Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK) har regnet ut at det til sammen er snakk om 3,66 milliarder kroner i inntekter, som utvalget foreslår så sluse inn til staten. Over 60 kommuner – blant dem Rauma – står i fare for å gå glipp av et tosifret millionbeløp i inntekter.

Rauma er blant landets heldigstilte kommuner som har kraftinntekter. Naturressursene og skattesystemet har gjort at kommunen har hatt råd til å tilby et bedre tjenestetilbud enn kommuner uten vannkraftinntekter, og forutsigbarheten har innbyggerne nytt godt av gjennom flere generasjoner. Inntektene har gjort det enklere å drifte kommunen og attraktivt å bo i Rauma.

Det er bare rett og rimelig at kommuner som stiller areal og naturressurser til disposisjon får betalt for det. Dette gjelder både vindkraft, vannkraft, areal til et ilandføringsanlegg for gass som på Nyhamna i Aukra, eller at man stiller fjorder til disposisjon for oppdrettsanlegg. Og de samme kommunene må sjøl få bestemme over disse inntektene.