Leder lørdag 19. oktober 2019:

Omtanke for medmennesker går ikke ut på dato

Organiserer: Kairith Fugledal Kvarsnes er med og leder TV-aksjonen i Rauma.Foto: Stein Siem 

Leder

Søndag er det klart for den årlige TV-aksjonen. Denne gangen er det Care Norge som får pengene. De skal hjelpe utsatte kvinner verden over under mottoet «Nå er det hennes tur». Aksjonen skal bidra til organisasjonens arbeid for å gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

«Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land», skriver TV-aksjonen på sine nettsider.

Hvert år siden 1974 har NRK arrangert TV-aksjonen, som regnes som verdens største innsamlingsaksjon og har utviklet seg til et stort, årlig nasjonal løft for en god sak. 7,5 milliarder kroner er samlet inn gjennom snart 50 år.

I fjor var det innsamling til Kirkens Bymisjon, og den endelige opptellinga viste at det kom inn hele 257,45 millioner. Det er ny innsamlingsrekord for TV-aksjonen. I Rauma ble det gitt vel 400.000 kroner.

Det er ikke mindre enn imponerende at NRK hvert eneste år klarer å mobilisere folk over hele landet til å gå med bøsser, til å samle inn penger og til å legge til rette på ulike måter for at søndagen i oktober blir en dag for solidaritet og giverglede. TV-aksjonen over så mange år forteller at omtanke for andre mennesker går ikke ut på dato.

I Rauma har det de siste åra vært et problem med å skaffe nok bøssebærere. Det har helt på tampen pleid å ordne seg hvert år, og gjør det nok også denne søndagen. Dem som velger å gå årets viktigste søndagstur som bøssebærere, skal i alle fall vite at de gjør en stor innsats for medmennesker.

På landsbasis er det 100.000 bøssebærere som skal besøke vel 2,3 millioner husstander.

Vi håper Rauma kommunes innbyggere bidrar solid ved årets TV-aksjon. Målt i beløp pr. innbygger havnet vi på 14. plass i fylket og 158. plass totalt i landet. Kanskje vi når opp like høgt i år?

Leder