Leder torsdag 17. oktober 2019:

Godt representert med Wold og Kjølmoen i fylkesutvalget

«Sekserbanden»: De seks partiene har presentert sin politiske plattform.Foto: Privat 

Leder

Et nytt fylkesting er valgt, og Rauma har fått god representasjon i fylkesutvalget, som er fylkeskommunens formannskap. Både Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Yvonne Wold (SV) er blant de 13 medlemmene, og Kjølmoen er også ny fylkesvaraordfører. Vi gratulerer Wold og Kjølmoen med valget og med posisjonene.

For Rauma er det viktig å ha politikere sentralt plassert i fylkeskommunale utvalg – særlig i fylkesutvalget, der mye av det politiske arbeidet gjøres. Blant de viktigste fylkeskommunale oppgavene er drift av de videregående skolene og samferdsel. At det er folk i utvalget som har førstehånds kjennskap til utfordringene i Rauma, er av stor betydning. Derfor er vi både glad for, og har forventninger til, at de to Rauma-politikerne er så sentralt plassert.

De kaller seg «Sekserbanden», de seks partiene som sammen har flertallet i fylkestinget; Ap, SV, Sp, Venstre, MDG og KrF. Sammen har de utarbeidet sin politiske plattform, der de forteller hva de vil samarbeide om og hva som er deres politiske mål. Og nettopp det å lage en politisk plattform, slik også regjeringene gjør det ved tiltredelse, skaper forutsigbarhet. Og det forplikter. At de seks partiene gjør det, fortjener de ros for.

Partiene er i plattformen ambisiøse til klimautfordringene. De vil at det skal tenkes klima og miljø i alt en foretar seg i fylkeskommunal regi, og det er slik vi ser det en riktig veg å gå for å nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til internasjonalt. For som de skriver i plattformen: «Vi mener fylkeskommunen må bidra mer for å få ned klimagassutslippene.»

Men den politiske plattformen er nærmest blottet for nye investeringer. Og etter at det forrige fylkestinget har brukt opp handlingsrommet ved å vedta å bygge Nordøyvegen, er det naturlig og forventet at de skriver at «Vi skal ha et forsvarlig drifts- og investeringsnivå». For nå er det ikke mulig å være annet enn nøysom.

Et manglende handlingsrom har fylkespolitikerne sjøl skapt seg ved å si ja til å bygge Nordøyvegen. Det gjør at politikernes aller vanskeligste oppgave den kommende fireårsperioden blir å si nei til alle ønsker som måtte komme.