Leder tirsdag 15. oktober 2019:

Med suksess i integrering kan fremmedfrykt brytes ned

Klargjør biler: Jwan Ramzi stortrives ved Harald Hustad AS i Molde. Han er eksempel på det gode integreringsarbeidet som Rauma kommune gjør.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Det er to suksesshistorier vi kan lese om i dagens avis; om Ghazala og Jwan som begge er solide eksempler på det målrettede arbeidet som gjøres for å integrere flyktninger i Rauma-samfunnet.

Resultatene har blitt så gode takket vært godt samarbeid mellom flyktningtjenesten i Rauma kommune, arbeids- og inkluderingsbedriften Astero, voksenopplæringa i Rauma, Rauma videregående skole, samt et næringsliv som vil ta imot nyutdannede flyktninger.

Rauma startet i 2016 bosetting av flyktninger. Siden den gang har 17 personer gjennomført Introduksjonsprogrammet, der målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Programmet varer som regel i to år, men kan være kortere dersom personen ikke lenger har behov for å delta i programmet.

I Rauma har de fått oppsiktsvekkende resultat. 95 prosent av dem som startet Introduksjonsprogrammet har gått direkte ut i arbeid eller er i et utdanningsløp. Til sammenlikning ligger landsgjennomsnittet på 55 prosent.

Særlig for flyktningene sjøl er det viktig at de på egen hånd klarer å ta del i den norske hverdagen. Spesielt viktig er det at de lærer seg det norske språket, noe også sjefen for Harald Hustad AS legger vekt på i et intervju i dagens avis. Men også for lokalsamfunnet som skal ta imot flyktningene, er det av betydning at integreringen lykkes. Slik kan fordommer og fremmedfrykt brytes ned.

Vi har møtt to av de 17 som har gjennomført Introduksjonsprogrammet, ekteparet Ghazala og Jwan, som kom til Norge i 2015. Etter at de lærte seg det norske språket, har de nå tatt steget videre og på egen hånd. Hun er i gang med helsefagutdanning ved Rauma videregående skole; en utdanning som også gir henne studiekompetanse. Han er ute i fast jobb ved Harald Hustad AS i Molde som bilklargjører.

Introduksjonsprogrammet og opplæringa i norsk og samfunnskunnskap er kommunenes aller viktigste redskap for å legge til rette for en god integrering. Her har man åpenbart gjort en god jobb, noe i første rekke flyktningtjenesten i Rauma skal ha æren for.