Leder lørdag 12. oktober:

Må sette inn tiltak for å få ned farten forbi Verma

For høg fart: Det kjøres altfor fort i Romsdalen. Vegvesenet og politiet må sammen se på tiltak for å få ned hastigheten.  Foto: Even Ørjasæter

Leder

Hva er det med 60-sona på Verma? Hvorfor er det så mange som ikke respekterer fartsgrensa gjennom bygda? Og hvordan skal man få trafikantene til å slakke ned på farta? Det må Statens vegvesen og politiet finne ut av. For noe er alvorlig galt.

60-sona på Verma ligger langs E136 i Romsdalen, midt mellom to 80-soner. Det er redusert hastighet på grunn av mange avkjøringer, det ligger en nærbutikk på stedet og det bor folk langs vegen som både går, sykler og bruker bil for å ta seg fram. Det er gang- og sykkelsti på stedet, men med hus på begge sider av vegen, er muligheten til stedet for at det plutselig dukker opp både folk og kjøretøy i vegen.


32 mista lappen og 108 fikk forenkla forelegg etter fartskontroller på Verma i helga

– Det er en ny nedslående rekord

32 beslaglagte førerkort og 108 fartsbøter ble ny rekord, i negativ forstand, for Utrykningspolitiet under kontrollen på Verma i helga. Ifølge UP-sjef Jarle Paul Opsal i Møre og Romsdal politidistrikt, er Rauma den kommunen i Møre og Romsdal som sliter mest med at folk kjører for fort.


Etter sist helgs UP-kontroller mistet 32 personer førerkortet. 31 menn og én kvinne. I tillegg var det 108 personer som fikk forenklede forelegg. Og hadde UP hatt større kapasitet, kunne ytterligere 50 førere blitt bøtelagt i de to kontrollene sist helg.

Det er alvorlig at så mange ikke bryr seg om fartsgrensa på 60 km/t gjennom bygda. Vi er ikke med på argumentasjonen til enkelte i «hylekoret» som mener at UP stiller seg på Verma fordi de kan håve inn penger til statskassa. Tvert imot er det helt riktig av Utrykningspolitiet å prioritere sikkerheten for dem som bor på Verma, og da er 60-sona stedet å drive fartskontroll. Og beboerne uttrykker også at UP gjerne må komme enda oftere.


Ingen øyeblikkelige planer for å få ned farta i Romsdalen:

– Vi ønsker UP velkommen med åpne armer

Folket på Verma vil gjerne at Utrykningspolitiet skal ha flere kontroller i området. Statens vegvesen har ingen umiddelbare planer for å få bilistene til å senke farten.


Vi konstaterer at dem som kanskje aller best kjenner til kjøremønsteret til sjåførene på E136, nemlig Utrykningspolitiet, sier at de kunne postert seg hvor som helst i Romsdalen og tatt like mange som i 60-sona på Verma sist helg. Det er altså et problem at det gjennomgående er for høg hastighet blant kjøretøyene på E136.

Hvordan få ned farten gjennom Romsdalen generelt og Verma spesielt? Problemstillingen må Statens vegvesen og Politiet prioritere å finne tiltak for. Da må også automatisk trafikkontroll, altså fotobokser, vurderes. At så mange som 32 førere mister førerkortet i løpet av noen timer i ei helg, vitner om at det er ekstra trafikkfarlig å være bruker av vegen på Verma.