Leder tirsdag 8. oktober 2019:

Beklagelig at regjeringa ikke prioriterer Brustugulia

Regjeringen fant ikke penger i dette statsbudsjettet til E136 i Romsdalen.  Foto: Evy Kavli

Leder

Man skal tydeligvis ikke ta noe for gitt før pengene er på plass. Det er den smertelige erfaringen etter at regjeringa mandag la fram sitt forslag til statsbudsjett og ikke fant plass til oppstartsmidler for å bygge krabbefelt opp Brustugulia på E136 øverst i Romsdalen. Det er heller ikke utsikter i budsjettet til å starte opprusting og utbedring av strekninga Monge-Flatmark.

Ettersom Stortinget har vedtatt en Nasjonal transportplan (NTP) og prioritert oppgradering av E136 gjennom Romsdalen, var det mange som trodde at pengene skulle komme på statsbudsjettet for 2020. Men da finansminister Siv Jensen (Frp) mandag la fram statsbudsjettet for 202, var ikke E136 tatt med.

Skuffelsen var stor blant alle dem som har jobbet for bedre veg gjennom Romsdalen. Konsekvensen er at det går enda et år før byggingen og utbedringen kan starte. Det er dårlig nytt for et næringsliv i Møre og Romsdal som er avhengig av at godset kommer fram når det skal, enten det eksporteres eller importeres.

Det er også nedslående nyheter i et trafikksikkerhetsperspektiv. Det bor mennesker langs den sterkt trafikkerte europavegen og mange har sin arbeidsplass på eller ved E136. En utsettelse er en forlengelse av perioden med økt ulykkesrisiko. Det er derfor svært beklagelig at regjeringa ikke fant penger ved framleggelsen av dette statsbudsjettet.

I Brustugulia øverst i Romsdalen er det store problem hver eneste vinter med mye snø. Da blir vogntog på veg oppover stående fast, og sperrer den trafikale hovedpulsåra mellom Møre og Romsdal og Østlandet. Biler kommer seg verken opp eller ned. For næringslivet er uforutsigbarhet rundt frakt både kostbart og alvorlig. Det svekker salget og omdømmet. Her må regjeringa bidra med det den kan; penger til en mer stabil, miljøvennlig og trafikksikker transportåre inn og ut av fylket.

Vi konstaterer at lederen av transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H) er skuffet, han også. Og vi tror ham på at han har ambisjoner om å få E136 inn i statsbudsjettet så snart som mulig og ser muligheter i revidert nasjonalbudsjett eller i 2021-budsjettet, som legges fram om ett år.

Inntil pengene er på plass og ny veg står ferdig, vil det skje ulykker på E136, vegen sperres av vogntog som står fast og næringslivet taper penger. Når Stortinget har sagt ja til E136 i NTP, forventer vi at regjeringa prioriterer oppgaven.