Leder torsdag 3. oktober:

«Vegprising er mer rettferdig enn dagens bilavgifter»

Bomveger forsvinner: Vegprising skal erstatte bomvegene og gjøre bilavgiftspolitikken mer rettferdig.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

En elektronisk brikke som registrerer hver tur og teller antall kilometer bilen kjører, kan komme til å snu bilavgiftspolitikken i Norge på hodet. Men det blir en endring til det bedre. Ideen om veiprising virker mer rettferdig enn dagens skjevfordeling av bilavgiftstrykket.

Det er Transportøkonomisk institutt (TØI) som i en ny rapport beskriver hvordan veiprising kan gjennomføres og hvilke konsekvenser det kan få. Konklusjonen til TØI er at dagens bompenger og de aller fleste bilavgifter bør erstattes med en betaling pr. kjørte kilometer. Forslaget er det skal koste vesentlig mindre å kjøre på landsbygda enn i byer, og at prisen i rushtida i tettbygd strøk skal avgiftsbelegges tungt. Slik kan Staten på en langt mer rettferdig måte enn i dag kreve inn bilavgiftene.


Ordfører Hustad: - Fantastiske nyheter

- Kjekt at vi nå har fått gjennomslag etter mange års kamp.


– På bygda vil veiprisingen ifølge forslaget bety en avgift på rundt 20 øre per kilometer. I byene må vi regne med at det koster fire-fem kroner kilometeren i rushtiden, sier forsker Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt til NRK. Det er han som har skrevet rapporten.

Han mener at bompenger, fergebilletter og de aller fleste bilavgifter skal erstattes av allmenn veiprising.

Det er ingen tvil om at dagens vegavgifter rammer skjevt. Folk som blir tvunget til å kjøre på bomveger, for eksempel dem som bor på Vågstranda, må betale mye mer enn alle dem som bor på «rett side» av bommen. Elbilene favoriseres i dagens avgiftssystem fordi fossilbilene må betale så mye mer i avgifter. I rapporten skriver TØI at «Mange steder kan elbilandelen komme til å true de prosjektene bompengene var ment å finansiere. Dette kan bli en hovedutfordring for byvekstavtalene i årene som kommer.»


Sendte brev til statsministeren om vegen på Veblungsnes: – Vi trenger ei avklaring

Johan Setnes og Mohsen Touhiri mener forslagene til ny veg på Veblungsnes har for store konsekvenser.


I fjor tok Staten inn 59 milliarder kroner fra engangsavgift, omregistreringsavgift, trafikkforsikrings-avgift, vektårsavgift, drivstoffavgift og bompenger. En stor utfordring er at beløpet har sunket med 17 prosent siden 2012, ifølge TØI-rapporten.

Veiprising ved hjelp av en GPS-tilkoplet brikke synes å gi store fordeler, blant annet kan Staten få mer stabile inntekter. Innføring av en elektronisk brikke gir også myndighetene muligheter til å begrense bilbruk der det gjør størst skade. Det er et steg i riktig retning.