Leder tirsdag 1. oktober 2019:

Viltnemnda tar ansvar når den øker fellingsløyver

Hjortedyr gjør stor skade på beitemark i Rauma. Det er den viktigste grunnen til å øke antallet fellingsløyver. 

Nemnda fortjener ros for å vise ansvarlighet og lytte spesielt til dem som driver primærnæring i kommunen.

Leder

Denne høsten er det store muligheter for at det i Rauma blir felt rekordmange hjorter. Det høge antallet fellingsløyver er tvingende nødvendig for å få ned en altfor stor bestand, som gjør store skader på innmark og på skog.

Nå er det bare å håpe at jegerne som er godt i gang med høstens hjortejakt, fyller opp kvotene.

For årets jakt er det gitt fellingsløyver for 919 hjorter i kommunen, som er 36 flere enn i fjor. Hvis fellingsprosenten holder seg like høg som i 2018/2019, kan det bli felt rekordmange hjorter for tredje året på rad. I fjor ble det skutt 739 dyr og i 2017/2018 var tallet 654. På få år er Rauma igjen blitt fylkets tredje største hjortekommune. Det er bare i Ørsta og Aure at det felles flere hjorter.

I mange artikler de seinere åra har Åndalsnes Avis belyst problemet med altfor mange hjorter i Rauma. Dyra påfører kommunens jordbruksarealer store skader, og bønder taper tusenvis av kroner ved at hjortene spiser avlingene om sommeren. Beitepresset er høgt også vinterstid. Da gjør dyra store skader på innmark når de graver med klauvene for å finne fôr, og på skog når de i mangel på fôr går løs på trærne.

Også i trafikken er det store antallet hjort i kommunen et betydelig trafikksikkerhetsproblem. Fra 2010 til 2018 døde det i Rauma i gjennomsnitt 68 dyr hvert år etter påkjørsel på veg eller på jernbane. I tillegg til alle døde dyr, kommer uhell der dyr blir skadd og lemlestet. Det er grunn til å tro at det er store mørketall ved at flere ikke melder fra etter påkjørsel.

Av ovennevnte grunner har det fra flere hold kommet krav om at antallet fellingstillatelser må heves, et krav også Åndalsnes Avis har fremmet på lederplass, der vi i første rekke har støttet landbruksnæringa. Det er derfor med tilfredshet vi ser at viltnemnda også i år øker tallet for antall dyr som kan jaktfelles. Nemnda fortjener ros for å vise ansvarlighet og lytte spesielt til dem som driver primærnæring i kommunen.