Leder torsdag 26. september 2019:

Utprøving av ny teknologi gjør det tryggere i trafikken

Nylig ble utstyr for automatisk kontroll av kjøretøy, montert på E136 ved Marstein.  Foto: Evy Kavli

Også for de lovlydige i bransjen er pilotprosjektet godt nytt.

Leder

Det er gledelig å se at Statens vegvesen i et pilotprosjekt bruker E136 til å utprøve automatisert kontroll av tungtransporten gjennom Romsdalen. Dette bidrar til å gjøre det tryggere for alle å ferdes på hovedferdselsåra inn og ut av fylket.

Nylig kunne Åndalsnes Avis fortelle nyheten om at Statens vegvesen monterer avanserte sensorer i vegbanen på vest- og østsida av Marstein i Romsdalen. Den nye teknologien skal hjelpe kontrollørene til å avdekke tunge kjøretøy med dårlige dekk, farlige bremser, grove brudd på kjøre- og hviletidsreglementet, overlast eller feil fordeling av last. I kombinasjon med automatisk lesing av registreringsnummer (ANPR), kan kontrollørene på kontrollstasjonen lenger framme bli varslet og vinke inn vogntoget til en grundigere kontroll.

Ettersom dette er et pilotprosjekt, er en del av teknologien foreløpig bare under utprøving. Men det er et stort potensial. Dersom utstyret viser seg å fungere, og kan tas i bruk på de mest trafikkerte grenseovergangene, kan noen av de utenlandske vogntogene i dårlig teknisk stand stanses før de får kjøre inn i landet. Det kan redde mange liv på norske veger.

Det er likevel umulig med dagens teknologi å stanse alle som burde stanses. For eksempel sjåfører som ikke har nødvendig kompetanse for å kjøre på norske vinterveger, eller av andre grunner ikke burde sittet bak rattet på et vogntog. Fortsatt er det viktig at det gjennomføres så mange kontroller, både manuelle og med hjelp av moderne teknologi, at både norske og utenlandske vogntogsjåfører ikke får et inntrykk av at det er fritt fram i Norge, men at risikoen er stor for at man blir tatt hvis man prøver å jukse.

Også for de lovlydige i bransjen er pilotprosjektet godt nytt. Den nye teknologien kan bidra til at tyngre kjøretøy med alt i orden, eller som nylig har vært kontrollert, slipper å stanse for kontroll. I denne bransjen er tida kostbar. Og det er heller ikke for miljøet at 50 tonn vogntog helt unødvendig må stoppe helt opp, og akselerere igjen.