Leder lørdag 20. september 2019:

Miljøbevisste skoleelever øker trivselen i strandsona

Lokalt bidrag: Elever fra Isfjorden skole plukket søppel i strandsona i naturreservatet på Hensøran.Foto: Stig Bruksås 

Leder

Det kan virke nytteløst å plukke søppel i fjæra, når vi vet at det er de store kildene til forsøplingen som først og fremst må strupes for å få bukt med problemet. Men alle monner drar. Og det blir langt triveligere for både mennesker og for dyrelivet i fjæra når skjemmende søppel som har drevet i land ryddes bort fra strandsona.

Sist torsdag var elever fra Isfjorden skole ute og plukka plast og søppel i naturreservatet på Hensøran. Og som ventet fant de mye som har kommet drivende inn fjorden. Søppelet ble lagt i sekker, som blir fraktet bort og tas hånd om på forsvarlig vis.

– Folk må bli meir bevisst, sier Vibeke Vold, en av barna som bidro i fjæra. Og den unge skoleeleven setter enkle ord på det som er ett av hovedproblemene globalt: En manglende bevissthet om konsekvenser av hva forsøplingen gjør med livet i havet. – Det er snart meir plast i havet enn fisk, sier den samme eleven ettertenksomt.

Ifølge WWF Verdens naturfond dumpes det rundt åtte millioner tonn plast i havet hvert år. 80 prosent av plasten i havet stammer fra aktiviteter på land og 20 prosent kommer fra aktivitet på havet, skriver tu.no.

Skal den marine forsøplingen stanses, må verdenssamfunnet bidra. De må forplikte seg til å nå spesifikke, målbare og tidfestete mål om å redusere plastutslipp til havene.

I kampen globalt har vi sterke stemmer som den unge, svenske skoleeleven Greta Tunberg. I hennes ensomme skolestreik for klimaet i Stockholm, skulket hun skolen hver fredag for å demonstrere med krav om mer effektive tiltak mot klimaendringene. Protestene har siden spredt seg internasjonalt. Og denne uka gikk skoleelever over hele verden til klimastreik for tredje gang.

Her i Rauma engasjerer skoleelevene i Isfjorden seg i miljøspørsmålet med å dra i fjæra for å plukke søppel. Med dette øker deres bevissthet og kunnskap om de enorme miljøutfordringene i havet. Slik spiller elevene også en rolle i kampen mot lokal og global forurensing.