Leder torsdag 19. september 2019:

Store utfordringer venter de rødgrønne

Krevende tider: Yvonne Wold (SV) og de rødgrønne har krevende oppgaver i vente i tida som kommer. Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Når jubelen og gleden over valgseieren har lagt seg, kommer alvoret sigende. Den nye Rauma-ordføreren Yvonne Wold (SV) og hennes rødgrønne venner får store utfordringer å hanskes med når de om tre uker tar fatt på oppgaven med å lede Rauma inn i de neste fire åra. En anstrengt kommuneøkonomi, en negativ befolkningsutvikling og spørsmålet om gondol er de mest krevende oppgavene som det må tas tak i.

Rauma har store utfordringer med den kommunale driften. Og det er særlig innenfor helse- og omsorg at merforbruket er alarmerende. Ikke bare bruker helse og omsorg 25-26 millioner kroner mer enn budsjettert. Men netto driftsutgifter er mye høgere i Rauma enn sammenliknbare kommuner. Og som en naturlig konsekvens får andre sektorer mindre. Blant dem som i 2018 ble avspist, var Rauma-skolene, barnehagene og barnevernet.

Rauma kommune kan ikke fortsette med å bruke så mye penger på helse og omsorg når vi vet at inntektene sannsynligvis ikke vokser i samme takt. Da er det mest nærliggende å kutte i kostnadene. Den kommende ordføreren har i et intervju sist lørdag med Åndalsnes Avis varslet at det blir kutt. Men hun skal få litt mer tid på å finne ut hvor det skal spares.

I det samme intervjuet tok hun til orde for å innføre turistskatt for å øke de kommunale inntektene. Hvem som skal skattlegges og hvordan dette skal inndrives, er blant flere spørsmål som ikke er grundig utredet. Og det vil uansett ta tid før de eventuelle økte inntektene kommer.

Det er også knyttet stor spenning til hva de rødgrønne vil gjøre med gondolplanene. Det nye kommunestyret skal etter planen behandle reguleringsplanen 14. november. Vi vet at SV er skeptiske og at Ap og Sp er mer positive. Og vi vet at de rødgrønne har flertall i kommunestyret. Vil de våge å sette på bremsene?

Et mer overordnet og langsiktig prosjekt, er å bremse folketallsnedgangen. Den store utfordringen i Rauma, og i mange andre kommuner, er at det blir en økende andel av befolkningen i aldersgruppa 67 år og eldre. Og i kombinasjon med at det fram mot 2040 blir færre yrkesaktive i Rauma, som er dem som skal stå for skatteinntektene, er det svært urovekkende. Hva det får å si for nivået på det kommunale tjenestetilbudet, kan vi bare frykte.

Leder