Leder torsdag 12. september 2019:

Brude-saka svekker tilliten til valgsystemet

– Dette er en stor triumf for meg personlig, sier Reidar Brude (uavh.) etter at han fikk plass for Frp i Rauma kommunestyre. 

Leder

Etter forrige kommunestyrevalg i 2015 skrev Åndalsnes Avis på lederplass: «Er dette bra for demokratiet?». Bakgrunnen var at Ap-representanten Marit Nauste, som fikk plass i kommunestyret, dagen etter valget sa at hun brøt med Ap og sa hun ville støtte høgresida i politikken. Konsekvensen var at de rødgrønne mistet flertallet og de borgerlige partiene fikk 14-13-flertall i kommunestyret.

Spørsmålet var den gang om velgernes syn var respektert ettersom de rødgrønne mistet flertallet til de borgerlige. Nå ser vi konturene av det samme igjen. Tirsdag kveld kom valgoppgjøret fra Rauma, der det viser seg at Reidar Brude får Frps eneste mandat i kommunestyret. Problemet er bare at Brude ikke er Frp-politiker lenger. Han er utmeldt etter en konflikt med lokal ledelse. Dermed opptar han en plass fra en politiker som skal drive Fremskrittspartiet-politikk.

Brude må ta inn over seg det kritikkverdige i denne saka; at han ikke meldte seg ut av partiet før valglista ble levert inn og godkjent av valgstyret i Rauma, for han sympatiserte ikke lenger med Frp. Dessuten er det kritikkverdig at han med åpne øyne, rett etter nominasjonsmøtet vurderte å melde seg ut, men valgte å bli, for sjøl å komme inn i Rauma-politikken. Det er å holde velgerne for narr og utnytte situasjonen.

I dagens Åndalsnes Avis argumenterer Brude med at han ikke har lurt velgerne, fordi han har opplyst offentlig at han ikke lenger sympatiserer med Frp, men heller vil støtte venstresida. Det er å se svært enkelt på saka, når Brude kunne og burde meldt seg ut før Frps nominasjonsliste ble innlevert.

Det er en ærlig sak å bryte med partiet, slik både Marit Nauste gjorde i 2015 og Reidar Brude gjør nå i 2019. Men da må det foregå i ryddige former. I så måte er Ellinor Torsgård Solheims overgang fra Senterpartiet til Fremskrittspartiet sist vinter langt ryddigere å forholde seg til – også for velgerne. Solheim sto for øvbrig på Frp-lista til dette valget.

Til tross for det vi nå har sett med Brude, er det er det ingen grunn til å antyde at valget i Rauma ikke har foregått riktig. Velgerne som har stemt på Brude har selvfølgelig ikke gjort noe formelt feil, men han burde aldri ha vært på Frp-lista når han er utmeldt av partiet og sier at han vil støtte venstresida. Her har Reidar Brude utnyttet systemet. Og slik er Reidar Brude også med på å svekke tilliten til vårt valgsystem.

Leder