Leder tirsdag 10. september 2019:

Valgdagen er demokratiets festdag

"Synkende valgdeltakelse er en trussel mot et velfungerende folkestyre"

Sist torsdag hadde kommunestyret i Rauma sitt siste møte i valgperioden. Snart skal nye politikere bli kommunens øverste folkevalgte organ.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Valgdagen er høgtid og demokratiets festdag. Valget er innbyggernes største mulighet til å påvirke den demokratiske beslutningsprosessen. Her i Rauma er det heldigvis mange som ønsker å bidra med sin stemme inn i kommune- og fylkestingsvalget.

Mandag vaiet flaggene på mange offentlige bygg i Rauma for å markere valgdagen, som seg hør og bør. Lokalvalget er derimot ingen offisiell flaggdag, slik stortingsvalgdagen er det. Vi ser ingen grunn til å gjøre en slik forskjell – lokalvalget og stortingsvalget burde likestilles i flaggloven.

Mandag kveld stengte valglokalene. Da var det gjennomført valg i 356 kommuner og i 10 av 11 fylker som eksisterer fra januar 2020, og det ble gjort klart til telling og valgoppgjør. Resultatet avgjør hvem som skal representere deg og meg i Rauma kommunestyre, og i fylkestinget i Møre og Romsdal.

I år har 875.584 personer i landet forhåndsstemt. Det tilsvarer en av fem velgere og er ny rekord i et lokalvalg. Ved forrige kommunevalg var det registrert 585.250 forhåndsstemmesedler. Økningen er på nærmere 50 prosent og er svært gledelig. I Rauma er økningen i antall forhåndsstemmer på 66 prosent fra forrige kommune- og fylkestingsvalg.

Det er imidlertid ingen selvfølge at demokratiet skal fungere. Synkende valgdeltakelse er en trussel mot et velfungerende folkestyre. Derfor var det urovekkende å konstatere at frammøteprosenten på landsbasis sank ved det forrige kommunevalget. Men det er gledelig å se at valgdeltakelsen i Rauma vært økende både ved kommunevalget i 2015 og ved stortingsvalget i 2017:

  • Frammøteprosenten ved stortingsvalget i 2017 var på landsbasis på 78,3 (78,2 i 2013). I Rauma endte den på 74,6 i 2017 (73,7 i 2013).
  • Frammøteprosenten ved kommunevalget i 2015 var på landsbasis på 60,2 (63,8 i 2011). I Rauma endte den på 61,4 i 2015 (58,2 i 2011).

Vi synes Store norske leksikon sier det enkelt, fint og til ettertanke: «Jo flere som har stemmerett og som bruker den, dess bedre fungerer demokratiet etter hensikten.»