Leder torsdag 5. september 2019

Gondolen kan avgjøre kommunevalget i Rauma

Kan avgjøre valget: Gondolspørsmålet kan avgjøre hvem som vinner valget i Rauma. Bildet er fra Loen Skylift. Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Spørsmålet om å bygge en gondol til Nesaksla kan bli mer avgjørende for kommunevalget i Rauma enn mange på forhånd har trodd. I en helt uhøgtidelig utspørring under ÅAs valgdebatt på Rauma kulturhus tirsdag, med rundt 250 personer i salen, svarte nesten samtlige publikummere at de tror at gondol vil ha en betydning for hvordan folk stemmer på mandag.

Uten at vi skal legge for mye i akkurat den «meningsmålingen», gir den i alle fall en pekepinn om at velgerne oppfatter at gondolen er viktig for valget lokalt i Rauma. Og saka er kanskje den eneste i valgkampen som virkelig har engasjert innbyggerne og skapt en til dels het valgkamp. Det forteller oss også at vi jevnt over har det veldig bra i Rauma.

I valgdebatten ble de ni listetoppene bedt om å svare ja eller nei til gondol. Høyre, Frp og Pensjonistpartiet svarer ubetinget ja. Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet som svarer ubetinget nei. De øvrige; SV, Ap, Sp, KrF og Venstre vil ha flere svar før de lander. SV synes å være mest kritisk, mens Ap, Sp, Venstre og KrF høres positive ut, hvis bare planprosessen er ryddig og gir trygge og gode svar.

Dette kan bety at partiene som har tatt et klart standpunkt den ene eller andre vegen vinner på gondolsaka. På ja-sida står Høyre, Frp og Pensjonistpartiet, der i tilfelle Høyres ordførerkandidat Lars Olav Hustad kan innkassere en velgergevinst på å være så tydelig tilhenger. På den andre sida er det all grunn til å tro at Miljøpartiet De Grønne med Geir Klepaker i spissen, får velgere med å flagge et så tydelig nei-standpunkt.

Midt imellom står ordførerkandidatene SVs Yvonne Wold, Aps Per Vidar Kjølmoen og Sps Magnhild Vik. Vil de tjene på å være skeptiske, eller vil velgerne straffe dem for ikke å ta et klarere ja- eller nei-standpunkt?

I valgdebatten tirsdag så vi også med tydelighet at hvem som blir ordfører opptar folk. På spørsmål til publikum om de tror ordførerspørsmålet blir viktig for hvordan raumaværingene stemmer ved valget, var svaret et nesten enstemmig ja. Det tolker vi som et klart signal om at årets kommunevalg blir mer spennende enn på mange, mange år.