Leder lørdag 24. august 2019

Oppskrifta er ikke å kutte i politikernes godtgjørelser

"Vi må ikke komme dit at ingen vil påta seg samfunnsoppdraget fordi man ikke får noe økonomisk igjen for det."

Av kommunens totale driftsbudsjett, er politikernes godtgjørelser tross alt en liten post. Trass i utfodringer med økonomien, ligger ikke spareløsningen akkurat i denne posten.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Når man har betydelige utfordringer med kommuneøkonomien, er ikke oppskrifta å ta ned politikergodtgjørelsene.

Kutt i godtgjørelsene kan på lang sikt bli svært kostbart for samfunnet. Det er en fare for rekrutteringa hvis de folkevalgte føler at de ikke får noe igjen for å gjøre en innsats for fellesskapet. Hvis ingen vil bli politikere, er det en trussel mot demokratiet.

Allerede sliter mange parti lokalt med rekrutteringa. Ser vi på snittalderen for samtlige listekandidater for årets kommunevalg i Rauma, er den på 54 år. Skal man få unge med, kan man i alle fall ikke gjøre kommunepolitikken til kun et kall. Kutt i godtgjørelsen er et bidrag til en slik uheldig utvikling.

Vi har hørt mange som forsøker å score billige poeng med å påstå at «politikerne tjener altfor mye», og man bør ført kutte i lønna til politikerne før man skjærer ned på andre områder i kommunen. Gjør man det, vil det i tilfelle være å begynne i feil ende.

Vi tar ikke med alle satsene, men kan nevne at i Rauma får en kommunestyrepolitiker knapt 2.000 kroner pr. møte. Med åtte møter i året er godtgjørelsen på i underkant av 16.000 kroner. I tillegg har noen av dem plass i formannskap og i hovedutvalg. Medlemmer av formannskapet får knapt 60.000 kroner året og 3.500 kroner i godtgjørelse til sammen for sine sju møter. Lederen av planutvalget får knapt 30.000 kroner i året og medlemmene får 1.500 kroner pr. møte.

Det er imidlertid viktig at politikerne viser ansvarlighet, også når godtgjørelsen til dem skal fastsettes. Du blir ikke rik på penger ved å være lokalpolitiker i en liten kommune som Rauma. Sett opp mot tida de folkevalgte bruker på forberedelser, blir timesatsen lav.

Derfor er det av betydning at satsene for politikergodtgjørelse er anstendige sett i forhold til arbeidet som legges ned. Vi må ikke komme dit at ingen vil påta seg samfunnsoppdraget fordi man ikke får noe økonomisk igjen for det.

Når kommunestyret får saka til endelig behandling, håper vi de holder satsene som i dag og ikke kutter symbolsk, slik formannskapet foreslår. Av kommunens totale driftsbudsjett, er politikergodtgjørelse tross alt en liten post.