Leder torsdag 22. august 2019:

Helt nødvendig å bremse farten i gondolarbeidet

Oddbjørn Vassli og Romsdalsgondolen må vente til oktober/november på en politisk behandling i Rauma. 

Leder

Høringsrunden har bekreftet at det er fornuftig å bremse og justere det videre arbeidet med Romsdalsgondolen. Det har gått altfor raskt i svingene med prosjektet.

Det var tirsdag at Rauma kommunes rådmann Toril Hovdenak meldte at de ikke hadde mulighet til en forsvarlig og god saksbehandling for å sluttbehandle reguleringsplanen for Romsdalsgondolen i planutvalget 29. august og i kommunestyret 5. september. Saka utsettes til oktober/november. «Sentralt i denne beslutningen er at tiltakshaver mener det er behov for å gjøre supplerende utredninger for å klargjøre mer detaljert konsekvensene av tiltaket og gjøre noen tilpasninger i selve planforslaget, basert på innspillene som har kommet inn», var meldinga fra henne.

Og det er nettopp konsekvenser av utbyggingen som fylkeskommunen påpeker er for mangelfullt dokumentert i planarbeidet, og som fylkeskommunen har kommet med flere innsigelser til. Kritikken mot arbeidet er sviende: «Utgreiingane som ligg til grunn for planforslaget er mangelfulle og misvisande».

Det er helt nødvendig å ta et steg tilbake for at prosjektet skal få mer gehør og forankring i lokalsamfunnet. Dette har hele tida vært et uttalt mål og ønske fra selskapet, fra initiativtakerne, men også fra innbyggerne. Nettopp manglende forankring har også vært signalisert inn i valgdebatten de siste ukene. Og det blir bekreftet fra myndighetsaktørene som har muligheter til å bremse prosjektet gjennom innsigelser.

Det er viktig å understreke at saka fortsatt har sine plusser og minuser. Potensialet for økt verdiskapning for lokalt næringsliv er stort. Men samtidig har det også kommet fram tydeligere argumenter for at Romsdalsgondolen kan være med å redusere eller ødelegge Romsdalseggen som reiselivsprodukt. Det håper vi det finnes en løsning på. Utfordringen er at Nesaksla allerede er et eksisterende og attraktiv reiselivsprodukt. Gondolen blir ikke lagt til et område der det ikke er aktivitet i dag. Og det er den store forskjellen til Loen Skylift, der gondolen ble etablert på et fjell der man ikke hadde et reiselivsprodukt fra før.

Vi er fortsatt åpen for det positive som gondolen og ringvirkningene kan tilføre lokalsamfunnet. Men det er viktig at vi nå får tid og rom til å vurdere hva konsekvensene av en slik utbygging kan ha å si både for Åndalsnes og Rauma som reiselivsprodukt. Vi kan ikke ødelegge Romsdalseggen som reiselivsprodukt.