Leder tirsdag 20. august 2019:

Valgkampen forgiftes av usaklige, hatefulle ytringer

Kan slite med rekrutteringa: Gjennomsnittsalderen i politikken er høg, også i Rauma kommunestyre.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Denne helga, tre uker før valget, ble det unødvendig høg temperatur i valgkampen i Rauma. Et leserbrev i Åndalsnes Avis signert Sp-veteranen Torbjørn Bruaset, der han kritiserte Høyres 2. kandidat Renate Soleim, fikk flere til i etterkant å poste syrlige og hatefulle kommentarer i sosiale medier. Slik vil vi ikke ha det!

Valgkamp gir velgerne muligheten til å stille politikerne spørsmål – til både å se bakover og framover. Det er nå tid for å rose og rise, og til å uttrykke både glede eller skuffelse over de siste fire åra og forventninger til de fire neste. Dette må det være rom for i den politiske debatten foran et valg. Derfor er det selvfølgelig også helt legalt av Torbjørn Bruaset å stille spørsmål om habiliteten til utvalgsleder Renate Soleim, slik han gjorde i det nevnte leserbrevet.

Det er når debatten går over streken at det er grunn til å stoppe opp og stille spørsmål til både politikere og velgere om hvilket ansvar man har når man ytrer seg, og hvilke konsekvenser det kan få at man ikke klarer å diskutere uten å sjikanere motparten. For på åpne sider i sosiale medier var det i etterkant av leserbrevet kommentarer og til dels svært nedlatende personkarakteristikker som vi håper folk angrer på i dag. Slik vil vi ikke ha det!

Konsekvensen av at voksne mennesker oppfører seg slik – uavhengig av politisk ståsted, og meninger om leserbrevet fra Bruaset – kan være at folk skremmes fra å delta i lokalpolitikken. Det er faktisk ganske forståelig hvis folk sier at de ikke vil være med i politikken fordi man risikerer sjikane og hets. Hvem vil gjøre en politisk jobb frivillig hvis det skal være slik?

Ytringsfriheten er en grunnpilar i det norske demokratiet. I Norge skal folk kunne ytre seg og ha frihet til egne meninger, så lenge de ikke er hatefulle eller diskriminerende. Det betyr at det er fullt lovlig å gi uttrykk for det aller meste.

Åndalsnes Avis styrer etter Vær varsomplakaten og Redaktørplakaten, noe som betyr at vi skal ivareta og verne om ytringsfriheten. Vi har et særskilt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk – vi ønsker en åpen debatt og vil ikke begrense friheten til å ytre seg. Men vi oppfordrer likevel til anstendighet og saklighet i debatten fram mot valget.