Leder torsdag 15. august 2019:

Et skrikende behov for trafikksikring av brua

Fra venstre Geir Inge Lien, Kristin Sørheim, Isabelle Orvik, Torbjørn Rødstøl og Magnhild Vik.  

Leder

Senterpartipolitikerne går ikke den enkleste vegen når de gjør Jernbanebrua på Åndalsnes til valgkampsak. For etter flere tiår med krav om trafikksikring står brua urørt, og er fortsatt ei trafikkfelle for myke trafikanter.

Men Senterpartiet skal ha all ære for at de nå gjør et forsøk, og faktisk løfter fram brua som en av de viktigste lokale samferdselssakene i Rauma. For behovet for trafikksikkerhetstiltak er skrikende.

Jernbanebrua, eller Vangsbrua som den egentlig heter, er en del av fylkesveg 64. Det er fylkeskommunen som eier brua og som bestemmer om den skal trafikksikres eller ikke. Problemet med brua er imidlertid følgende:

  • Gangfeltene på hver side er så smale, at dersom noen møtes, må den ene ut i vegen for å passere. Det kan være livsfarlig
  • Brua ligger i en sving og er uoversiktlig. At en myk trafikant plutselig befinner seg ute i kjørebanen, kan komme overraskende på de kjørende
  • I svingen, i den øverste enden av brua, er det en fotgjengerovergang. Sving og fotgjengerovergang er ingen god kombinasjon

Da Senterpartiet møtte lokalavisa onsdag, var beskjeden klar: De kan ikke love velgerne noen tiltak på brua. Men dagens leder av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim, tenner et lite håp. Hun ønsker å jobbe for at Jernbanebrua skal bli pilot i et forskningsprosjekt, som pågår i fylket, om ny bruteknologi. Hun ser for seg muligheten for å henge på ei gangbru på utsida av dagens bru. Og hennes kollega Magnhild Vik tar til orde for i første omgang en enklere og billigere løsning: Et rekkverk som kan skille de gående og kjørende.

I november skrev Åndalsnes Avis at Jernbanebrua var på 10. plass på prioriteringslista i fylket for gang- og sykkelveger. Når man vet hvilken situasjon fylkeskommunen er i, er det liten grunn til å håpe at brua kan trafikksikres på ordinært vis. Da er pilotbru et håp.

Men før den tid må det komme på plass et rekkverk som skiller gangfeltet og kjørebanen. Det burde ikke koste så mange kroner.