Leder lørdag 29. juni 2019

Saka som Rauma kommune ikke hadde råd til å tape

"Konsekvensene som et tap for Veidekke ville medført, kan vi bare med gru tenke oss."

Det er ikke grunnlag for å kreve erstatning fra Rauma kommune, mener lagmannsretten – en dom Høyesterett ikke vil behandle på nytt. 

Leder

Meldinga om at Høyesterett har avvist anken fra Veidekke Entreprenør AS er en gledelig nyhet for hele Rauma-samfunnet. Nå slipper innbyggerne å frykte at kommunen skal kutte i tjenestetilbudet for å ha råd til å betale ei erstatning.

Fredag formiddag kunne Åndalsnes Avis som første nyhetsmedium fortelle at Høyesteretts ankeutvalg enstemmig sa at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saka blir fremmet for Høyesterett og at «Anken tillates derfor ikke fremmet». Veidekke Entreprenør AS må også betale 69.350 kroner til Rauma kommune i saksomkostninger.

Åndalsnes Avis møtte fredag en svært tilfreds ordfører Lars Olav Hustad foran helsehuset. Han karakteriserer ankeutvalgets avgjørelse som en seier: – Det er jammen godt at fornuften seiret til slutt, var ordførerens umiddelbare kommentar.

For det sto om svært store summer som det ville blitt meget krevende for en kommune på Raumas størrelse å håndtere. I verste fall ville et tap i rettssystemet betydd at kommunen måtte punge ut med over 30 millioner kroner, inkludert saksomkostninger, til Veidekke Entreprenør AS. Dette er penger som kommunen ikke har.

Konsekvensene som et tap for Veidekke ville medført, kan vi bare med gru tenke oss: Nedskjæringer der det monner; skole og helse/omsorg, først og fremst. Og så ville alt som ikke er lovpålagt i kommunen blitt kuttet. Det ville gjort at tjenestetilbudet til innbyggerne hadde blitt hardt rammet. Heldigvis ble det bare med frykten og uroen.

Sjøl om det etter en slik melding er all grunn for Rauma kommunes innbyggere til å glede seg over avgjørelsen i ankeutvalget i Høyesterett, er det viktig å peke på at kommunen ikke har vunnet 30 millioner kroner. Men den har med Høyesteretts endelige avgjørelse slått fast at det ikke er grunnlag for å kreve 25,7 millioner kroner pluss saksomkostninger fra kommunen. Og rettssakene kostet kommunen rundt tre millioner kroner.

Dessuten har Rauma kommune fortsatt betydelige utfordringer med drifta. I det forrige kommunestyremøtet 20. juni kom det fram at kommunen ligger an til et underskudd på 12 millioner kroner for 2019.

Da hjelper det veldig på at det ikke lander ei regning på 30 millioner kroner i postkassa på rådhuset. For det hadde kommunen definitivt ikke hatt råd til.