Forutsigbarhet er nøkkelen hvis svenskene skal lykkes på Raumabanen

"Vår klare forventning er at pengene som Staten sparer på å velge SJ, blir brukt til å ruste opp jernbanen."

Interessert: Statlig støtte og godsgarantier fra kundene lokker Green Cargo og Anders Ohlsén tilbake til Åndalsnes. Her i prat med Fred Hagen fra PostNord.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Det kan bli helsvensk på Raumabanen. Svenske SJ vant anbudet om persontrafikken de neste ti åra og Green Cargo, også de fra Sverige, teller nå på knappene om de skal starte opp igjen med godstog mellom Åndalsnes og Alnabru.

«Vi liker svenskene», sa ordfører Lars Olav Hustad muntert da han og de andre som jobber for å få i gang godstransporten igjen, møtte pressa onsdag. For hvis svenske Green Cargo vil kjøre godstog, er det utenlandske operatører både på persontransport og varetransporten på jernbanen opp og ned Romsdalen. Det kan vi trolig leve godt med. For det viktigste er tross alt at det går et tog.

Mandag ble det klart at Vy, tidligere NSB, ble utkonkurrert av det svenske SJ i kampen om å få kjøre persontog på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Svenskene var klart rimeligere enn Vy, kvaliteten var imidlertid omtrent den samme.

Det som uroer noe, er at Jernbanedirektoratet har vektet VY og SJ tilnærmet likt på kvalitet. Det rimer dårlig med dommen fra svenske passasjerer som i en nordisk undersøkelse om kundetilfredshet slakter svenske SJ. – Svenske togpassasjerer mener SJ er upålitelige og lite punktlige. Det vil si at kundene ikke stoler på at man kan ta seg fra A til B, og dessuten komme fram i rett tid, sier daglig leder Johan Parmler i Svenskt Kvalitetsindex til NRK. Vy endte på 63,8 poeng i undersøkelsen.

Forutsigbarhet er et nøkkelord i all vare- og persontransport. Passasjerene må stole på at det går et tog – til riktig tid. Og brukerne av godstoget må vite at varene kommer fram når det skal.

Staten kommer til å spare 350 millioner kroner på de ti anbudsåra på å velge svenskene. Det er selvfølgelig gledelig isolert sett. Og anbudsrunden viser at konkurranse er bra. Men vi er likevel spent spørrende på fortsettelsen.

Vår klare forventning er at pengene som Staten sparer på å velge SJ, blir brukt til å ruste opp jernbanen, blant annet Dovrebanen og Raumabanen. Det bidrar til større forutsigbarhet for brukerne av godstog og passasjertog. Det kan bli avgjørende for om svenskene lykkes på Raumabanen.