Leder tirsdag 18. juni 2019:

Befriende at de våger å ha store ambisjoner for Aksla

"For dem som er kritiske til planene, er det nå man har mulighet til å påvirke."

Romsdalsgondolen skal føre passasjerene opp til Aksla. Kanskje blir det både spabasseng og hotell på toppen.   Foto: Jensen & Skodvin Arkitekter/Romsdalen AS

Leder

Enkelte mener det er fullstendig galskap. Andre hyller og applauderer ideen om et hotell og spabasseng på toppen av Aksla. Er det ikke spennende at noen tør tenke spenstige og vidløftige tanker?

Etter at Åndalsnes Avis i lørdagsavisa fortalte om de store og luftige planene til Romsdalen AS, som løfter ambisjonene for Romsdalsgondolen, har det ikke manglet på kommentarer i sosiale medier. Og spennet er stort; fra dem som mener det både er meningsløst og galskap, og at naturen ødelegges, til dem som synes det er en fantastisk idé og en sprek og nødvendig satsing på reiselivet i Rauma.

Romsdalen AS vurderer spabasseng og landskapshotell på toppen av Nesaksla

Romsdalen AS løfter ambisjonene om Romsdalsgondolen enda høyere, og vil nå vurdere bygging av landskapshotell og et spektakulært spabasseng i tilknytning til den planlagte fjellrestauranten på toppen av fjellet Nesaksla.


De spenstige ideene om både spabasseng og landskapshotell på Aksla har gjort at planene har fått stor lokal oppmerksomhet. Og i debatten i kjølvannet av lanseringen av forprosjektet, er det en styrke at mange gir uttrykk for sine meninger. Uformelt gjennom forskjellige medier. Men også formelt er det mulig å nå fram med sitt syn. Reguleringsplanen legges ut for offentlig ettersyn, og ettersynet skal sikre at alle interesserte får anledning til å uttale seg.

For dem som er kritiske til planene, er det nå man har mulighet til å påvirke. Romsdalen AS jobber i høgt tempo. Forprosjektet er klart, og før ferien skal forslag til reguleringsplan på offentlig høring. Håpet er å reise nødvendig kapital og starte byggingen allerede i januar og med ferdigstillelse og åpning 1. juni 2021.

Det er befriende at Romsdalen AS tenker stort og våger å ha store ambisjoner. Det er store muligheter for at Romsdalsgondolen, slik det planlegges, kan bli reisemålet som «alle» må prøve. Og hvis det går slik det antas i forretningsplanen, blir selskapet lønnsomt. Så langt er vi både begeistret, men også spørrende og nysgjerrig. Hvilke konsekvenser får utbyggingen?

Romsdalen AS: – Har fått bekreftet lønnsomheten i gondolen

Forretningsplanen til Romsdalsgondolen legger til grunn 110.000 reisende i året, og ei årlig omsetning på 45 millioner kroner.


Det er også spennende at Romsdalen AS ønsker å stå bak «Norges første gondol bygd etter bærekraftsprinsippene». Det betyr at de løfter fram bevaring av natur, kultur og miljø, styrking av sosiale verdier og økonomisk levedyktighet.

Romsdalsgondolen vil få en markant plass i reiselivet i Rauma og Romsdal. Derfor er det av stor betydning at folk engasjerer seg i saka og gir uttrykk for sitt syn. Reguleringsplanen skal avgjøres politisk, og det er altså her at demokratiet gir innbyggerne mulighet til å korrigere eller stanse utbyggingsplanene.