Leder lørdag 15. juni 2019:

Mobildekning på Trollstigen bedrer samfunnssikkerheten

"Mobildekning der mye folk ferdes er en forutsetning for en god samfunnssikkerhet."

FIkk fart på mobilnettet: Ulykka i mai i fjor bidro til fortgang i planene om å gi hele Trollstigen mobildekning.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

I 2019 er det nødt til å være mobildekning der mye folk ferdes. Derfor er det også på høg tid at det nå blir mulig å ringe uansett hvor du befinner deg på FV63 mellom Valldalen og Åndalsnes. Sikkerheten er i dag uholdbar.

Årlig er det anslagsvis 700.000 besøkende på Trollstigen. At det da er store områder uten mobildekning, med mange turister, har vi før karakterisert som en skandale. Heldigvis går det nå mot ei løsning. Men det er urovekkende å vite at det går nesten en hel turistsesong til før den nye løsningen er på plass.

Årsaka til at mobilnettet ikke er utbygd på strekninga, er at det ikke er strøm tilgjengelig for å drifte basestasjonene, som er bindeleddet mellom mobiltelefonen og telenettet. Statens vegvesen lyste på slutten av fjoråret ut et anbud på et pilotprosjekt der man etablerer mobildekning i et område hvor det er utfordrende å få tilgang til strøm og hvor man fortrinnsvis ønsker bruk av fornybar energi med nullutslipp. Dette anbudet vant Telia Norge, som sikter seg inn mot en åpning av telenettet turistsesongen 2020. Telia skal ta i bruk vind- og solcelleenergi, i tillegg til hydrogengass, for å gi hele Trollstigen mobildekning.

Det er mange som over flere år har jobbet for å få mobildekning langs hele Trollstigen. Kronargumentet deres har vært sikkerheten til de vegfarende. I dag er det ei strekning på 11 kilometer, mellom Trollstigenplatået og Langdalen, at det ikke er mulig å ringe. Skulle det skje ei ulykke i «dødsona», er det en fare for at verdifull tid går tapt før redningspersonell varsles.

Det har vært flere ulykker i området der det ikke er mobildekning. Og et eksempel på at mye tid gikk tapt, fikk vi 21. mai i fjor da to personbiler frontkolliderte en kilometer fra toppen på Valldal-sida. Mannen som fikk i oppgave å varsle nødetatene om ulykka, anslår at han brukte 10–15 minutt fra han oppdaget ulykka til han fikk varslet. I denne ulykka fikk heldigvis ikke manglende mobildekning et tragisk utfall.

Redningspersonell har et lukket nødnett som brukes uavhengig av mobilnettet. Det har de hatt i flere år.

Når hele Trollstigen neste år får mobildekning er vanlige folks mulighet til å ringe og varsle ved ulykker, den store samfunnsmessige gevinsten. Mobildekning der mye folk ferdes er en forutsetning for en god samfunnssikkerhet.