Leder tirsdag 28. mai 2019:

Det må finnes en rettferdig erstatning for bompenger

Rammer skjevt: Bompenger rammer skjevt og tilfeldig. Dette bildet er fra Vågstrandstunnelen.Foto: Per-Kristian Bratteng  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Hvor rettferdig er vegprising? Går det an å bruke moderne teknologi til å erstatte dagens bompengebetaling? Det er spørsmål som må utredes grundig, i håp om finne løsninger som ikke rammer så skjevt og tilfeldig som dagens bompenger.

Vegprising går ut på at man betaler for hvor, når og hva slags bil man kjører. Det betyr at det ikke er behov for bomstasjoner på norske veger. Pengene som bileierne betaler gjennom vegprising skal gå til investering og vedlikehold av det norske vegnettet. I 2018 betalte bilistene rundt 50 milliarder i bompenger, engangsavgift, drivstoffavgifter og årsavgifter, ifølge Norges Automobilforbund (NAF).

Bompenger er blitt den store kampsaken inn mot valget kommende høst. Nye partier og aksjonsgrupper som vil stanse utbyggingen av nye bomstasjoner vokser fram. I en meningsmåling utført av Respons Analyse for Bergens Tidende og VG ble Folkeaksjonen nei til mer bompenger det største partiet i Bergen.

Bompenger rammer skjevt. Et godt eksempel på det ser vi her i Rauma, der bygdene Vågstranda og Hjelvika er plassert midt mellom to bommer. Det er urettferdig at folk som bor der de bor tilfeldigvis får månedlige ekstrautgifter på flere tusen kroner.

I vinter var vegprising som erstatning for dagens bompenger oppe til behandling i Stortingets transportkomité. Der var det ikke flertall for å utrede saken. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har i stedet gått inn for å utrede ny teknologi til erstatning for bompenger.

Hva som er best, vegprising eller ny teknologi som erstatning for bompenger, er ikke avgjørende. Men vi trenger en grundig og troverdig utredning som gir et godt beslutningsgrunnlag. Og kunne man i samme slengen vurdert å fjerne billettering på ferjene?

Det er ikke umulig å ta i bruk mer rettferdige ordninger som erstatter bompenger. Teknologien er kommet så langt at det meste er mulig å få til. Nå handler det mest om vilje.