Leder lørdag 25. mai 2019

Ta ansvar, still opp for kirka og lokalsamfunnet

Med å ta verv bidrar man til å holde kirkene levende.

Kirkene er viktige samlingspunkt. Ved å bli med i soknerådsarbeid, kan man bidra til å holde kirkene levende.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Soknerådene i Rauma sliter med å få folk til å stille på lister til kirkevalget. I Voll og Vågstranda frykter man nå at den manglende interessen kan bli at kirkene deres stenges. Det vil i tilfelle være store tap for lokalmiljøene på Sørsida, der kirkene er viktige symboler forbundet med lange tradisjoner.

Kirkevalget holdes samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 8. og 9. september. Da skal det velges medlemmer til både bispedømmeråd og de sju soknerådene i Rauma kommune.

For tida jobbes det hardt med å få folk til å si ja til å bli med i soknerådene. I de to kirkesoknene Voll og Vågstranda har man ennå ikke nok navn til listene.

– Det er trivelig å være med i soknerådet. Det er ikke bare sutring vi vil komme med. Det er kjekt, sosialt og givende, sier Ann-Kjersti Kjølseth på Vågstranda, som har vært leder i åtte år og som anbefaler folk å bli med.

Den norske kirke opplyser sjøl i sin håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd at det er en overkommelig og meningsfull oppgave å være medlem av soknerådet. Og det er absolutt mulig å kunne påvirke gjennom vervet. Det overordnete formålet for menighetsrådets/soknerådets arbeid er beskrevet på følgende måte i kirkeloven § 9: «Menighetsrådet (soknerådet) skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, sjuke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.»

Det ville være svært beklagelig om ei eller flere kirker i Rauma skulle bli nedlagt fordi en ikke får folk til å stille i kirkevalget. Noen vil kanskje hevde at interessen for å stå på ei liste til kirkevalget speiler interessen for kirka. Men har Den norske kirke vært god nok til å fortelle folket om kirkevalget og hvilken rolle soknerådene har?

Kirkene er viktige samlingspunkt i lokalsamfunnene i glede og sorg, og gjennom hele livsløpet; dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd. Med å ta verv bidrar man til å holde kirkene levende. Du kan altså med å si ja være med å prege ditt eget lokalmiljø. Henstillingen er derfor; ta et samfunnsansvar. Bidra til å holde liv i både kirka og lokalmiljøet.