Leder torsdag 23. mai 2019:

Er det risikabelt å vente på Romsdalsaksen-utredning?

Vil ha tilleggsutredning: Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS ledet tirsdagens informasjonsmøte på Åndalsnes. Foto: Per-Kristian Bratteng  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

For store deler av Rauma kommune er Romsdalsaksen et bedre samferdselsprosjekt enn Møreaksen. Men er Romsdalsaksen gjennomførbart? Og har vi tid til å vente på en utredning, som kan sende det planlagte fjordkryssingsprosjektet Møreaksen bakover i køen, eller i verste fall skrinlegge hele planen om en kryssing av Romsdalsfjorden?

Tirsdag arrangerte Rauma Frp et informasjonsmøte på Åndalsnes om Romsdalsaksen. Med seg hadde daglig leder Jørn Inge Løvik i Romsdalsaksen AS en lang rekke gode argumenter for hvorfor Stortinget bør sette på bremsene på Møreaksen og bestille en tilleggsutredning for å vurdere alternative kryssinger av Romsdalsfjorden. Her er noen av dem:

  • Kostnader: Fjordkryssing med følgestrekninger er med Møreaksen beregnet å koste 50 milliarder kroner. Romsdalsaksen med følgestrekninger koster 27 milliarder kroner. Det er nesten halv pris.
  • Tunneller: Med Møreaksen er det planlagt 32 kilometer tunnel. Romsdalsaksen skal for det meste holde seg i dagslyset. Trafikksikkerhet, driftskostnader og framkommelighet, også for myke trafikanter, blir brukt som argumenter til fordel Romsdalsaksen.
  • Samfunnsnytte: Romsdalsaksen AS har fått regnet på samfunnsnytten, som går 5,2 milliarder kroner i favør Romsdalsaksen.

Isolert sett har Møreaksen for Rauma liten betydning. På grunn av omvegen via Midsund er det trolig bare et fåtall innbyggere i Rauma som kommer til å kjøre Møreaksen for å komme seg til Molde. Majoriteten vil fortsatt kjøre FV64 og ta ferja Sølsnes-Åfarnes. Derimot vil Romsdalsaksen fra Hjelvika via Sekken og Veøya til Sølsnes for en stor del av befolkningen i Rauma gjøre avstanden og tidsbruk til Molde noe kortere og ferjefri. Det vil igjen styrke både Rauma og Molde som bo- og arbeidsmarked.

Det er mye fornuft i argumentene for en tilleggsutredning. Er det fjordkryssing til halv pris med Romsdalsaksen? Og er den så mye mer samfunnsnyttig?

Skal man gå i gang med en tilleggsutredning, må det være en forutsetning at Møreaksen beholder plassen i NTP-køen. Så langt har ingen gitt forsikringer om det. Hvis ikke Møreaksen beholder plassen, er risikoen at det aldri blir realisert et fjordkryssingsprosjekt med E39 over Romsdalsfjorden. Det har ikke Møre og Romsdal råd til.