Leder lørdag 18. mai 2019:

Norges tindehovedstad har fått nytt og større innhold

"det er ingen tvil om at det kan ses på som en anerkjennelse for den jobben som er gjort for å bygge et bærekraftig naturbasert reiseliv i Romsdal"

Mer innhold: Norges tindehovedstad kompletteres med etableringen av Norsk Fjellfagskole på Åndalsnes, som skal ha kontor på Tindesenteret.Foto: Evy Kavli 

Leder

Avgjørelsen om å etablere Norsk Fjellfagskole på Åndalsnes forsterker Åndalsnes som Norges tindehovedstad og reiselivet i kommunen. Det nye utdanningstilbudet betyr både kompetansearbeidsplasser i Rauma og ringvirkninger som hele lokalsamfunnet drar nytte av.

Norsk Fjellfagskole, som skal drives av organisasjonen Norske tindevegledere (Nortind), har som ambisjon årlig å kvalifisere og sertifisere 20 nye skiguider, 12–14 nye tindevegledere og åtte nye bre- og fjellførere. Dette er den aller høgeste utdanningen for guiding i Norge. Kontorsted blir Norsk Tindesenter og målet er å starte opp i august 2020.

For Åndalsnes og miljøet i og rundt Tindesenteret er beslutningen fra Nortind svært gode nyheter. Og det er ingen tvil om at det kan ses på som en anerkjennelse for den jobben som er gjort for å bygge et bærekraftig naturbasert reiseliv i Romsdal, og at det bidrar til å fylle begrepet Norges tindehovedstad med ytterligere innhold.

– Den tradisjonen og kvaliteten Åndalsnes og Romsdal sitter på er viktig, og ikke minst ble kombinasjonen mellom det eksisterende tindevegledermiljøet i Romsdal med miljøet ved Norsk Tindesenter et sterkt argument for å velge Åndalsnes, sa Nortinds styreleder Leif Inge Magnussen til Åndalsnes Avis.

Åndalsnes kjempet mot Sogndal og Hemsedal, og vi forstår av Nortind-styrelederen at det var en svært tett kamp på oppløpssida. Støtten til Åndalsnes som både kommune, fylkeskommune og politikere har bidratt med, har derfor vært av stor betydning – kanskje også helt avgjørende. Rauma kommunes kraftfond har gått inn med 200.000 kroner, med mulighet for inntil 500.000 kroner. Og Møre og Romsdal fylkeskommune har bevilget 563.000 kroner. I tillegg vet vi at det har vært jobbes godt politisk for å få fagskolen lagt til Åndalsnes.

Det er også et imponerende innsalg som Nortind har gjort overfor Åndalsnes, Sogndal og Hemsedal. De har klart å lage en kamp av det, og har med det fått verdifull reklame for fagskolen og dens betydning og posisjon i Norge.

Etableringen av Norsk Fjellfagskole styrker Raumas posisjon og kompetansemiljø i guiding og bratt friluftsliv. Vi har forventninger til at fagskolen skal bidra til både kursing, samlinger og økt aktivitet i Norges tindehovedstad.