Leder 16. mai 2019:

Må være faglige grunner for å legge ned fødeavdelinga

Bunadsgeriljaens leder Anja Cecilie Solvik mener helsestyret driver utmattelsestaktikk. Men «geriljaen» fikk kjempet fram en utsettelse.   Foto: Ryan Kelly / NTB scanpix

Leder

Det var en klok beslutning av styret i Helse Møre og Romsdal å utsette saka om sammenslåingen av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Til møtet i juni kan administrasjonen legge fram et beslutningsgrunnlag for styret, slik at det kan tas en avgjørelse på uomtvistelig fakta.

Det nye fellessjukehuset på Hjelset skal etter planen stå ferdig i 2024. Da skal det kun være ei fødeavdeling for Nordmøre og Romsdal, og Kristiansund sykehus skal legges ned. Men styret har ønsket å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund allerede nå og samle alt i Molde. I en svært klønete og uprofesjonell styrebehandling 27. mars ble det vedtatt å legge ned fødeavdelinga i Kristiansund, slik at det i Nordmøre og Romsdal kun er ei fødeavdeling i Molde. Motivet for å forsere sammenslåingen skulle være både faglig- og økonomisk begrunnet. Men med tvil om fakta i saka, hadde ikke styret et trygt, faglig grunnlag for nedleggelse.

Onsdag møttes styret i Helse Møre og Romsdal på nytt, og da besluttet de å utsette sammenslåingen. Et grunnlag for en samlet funksjonsplan mellom sjukehusa skal utredes og administrasjonen skal gjennomgå faktagrunnlaget for fødesammenslåingen på nytt. – Bakgrunnen for dette er at det er kommet alvorlige påstander om feil fra miljøer ved sjukehuset i Kristiansund, opplyste konstituert administrerende direktør Nils Kvernmo i helseforetaket da han redegjorde for saka, ifølge Tidens Krav.

Med å utsette sammenslåingen av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund, har styret i Helse Møre og Romsdal kjøpt seg tid. Sjøl om det haster med å ta en endelig beslutning, er det viktig at styret baserer sine vedtak på et faktagrunnlag som det ikke kan være tvil om. Slikt sett var det lurt å sette på bremsene.

Isolert for Rauma er det en fordel at vi får ei fødeavdeling i nabokommunen Molde med så høg kompetanse blant de ansatte som overhodet mulig. En sammenslåing med samling i Molde ville derfor vært et pluss for fødende i Rauma.

Men også i vår kommune kjenner vi på at avstanden til sjukehuset når det virkelig haster, oppleves utfordrende – ja, til og med livstruende når minuttene teller. Derfor er det ikke vanskelig å forstå at man på Nordmøre kjemper for å beholde fødeavdelinga i Kristiansund så lenge som mulig. Og derfor må en eventuell nedleggelse av fødeavdelinga være faglig begrunnet.