Leder tirsdag 30. mai 2019:

Kan innbyggerne overses?

Flertallet på Vågstranda og Hjelvika vil til Vestnes.  Foto: Evy Kavli

Leder

Folket har talt. Et overveldende flertall, 66 prosent av de spurte i en undersøkelse Opinion har gjort for fylkesmannen, vil ha en grensejustering og tilhøre Vestnes. Kan fylkesmannen eller departementet overse en slik tilbakemelding fra innbyggerne?

Det var tidlig i forrige uke at resultatet av spørreundersøkelsen blant fastboende på Vågstranda og i Hjelvika, ble klar. Spørsmålet var: «Kva kommune meiner du at grunnkrinsane Hjelvik og Våge skal høyre til i framtida?». Undersøkelsen ble besvart av 272 av 317 oppringte. Svaret var overraskende: 66 svarte «Overflytting til Vestnes kommune», 23 svarte «Bli i Rauma kommune» og 11 prosent svarte «Veit ikkje».


Delte meninger om grensejustering: – Naturlig for oss å tilhøre Vestnes

Temaet engasjerer innbyggerne på Vågstranda og i Hjelvika, og meningene er delte.


For Rauma er det trist hvis de to bygdene skiller lag og blir Vestnes kommune. Vågstranda og Hjelvik har alltid vært en del av Rauma, men den nye Tresfjordbrua har de seinere åra knyttet mange av innbyggerne tettere til Vestnes med sine offentlige tilbud. Derfor er det ikke unaturlig at de trekkes vestover.

Men nettopp kommunikasjoner har bidratt til å skape en større avstand mellom Vågstranda/Hjelvika og Åndalsnes. Med bompenger i begge ender av E136, og snakk om bompenger på Veblungsnes, har mange fått nok. De velger Vestnes.

For Rauma kommune handler det i høgeste grad om økonomi. Skulle 407 innbyggere i grunnkretsene Våge (218 personer) og Hjelvik (189 personer) bli vestnesinger, forsvinner millioninntekter. Fra Staten blir det kutt i rammetilskudd, som er overføringer som følger innbyggertallet. Fra innbyggerne i de to bygdene mister kommunen skatteinntekter.


Vil innstille på «ja» til grensejustering: – Vi ønsker velkommen

– Vi skal gjøre det vi kan for at innbyggerne fra Vågstranda og Hjelvika skal føle seg velkomne, dersom det blir grensejustering, sier fungerende ordfører i Vestnes.


I fjor avslo departementet søknaden fra flere skolekretser i Gjemnes, som ønsket grensejustering og ville innlemmes med Molde. Gjemnes ville mistet 25 prosent av innbyggerne og 40 prosent av arealet. Til sammenlikning: Innbyggertallet på Vågstranda og Hjelvika utgjør vel åtte prosent av dagens folketall i Rauma. Og arealet er 5,6 prosent av Raumas areal i dag.

Kommunalminister Monica Mæland mente at tapte inntekter for Gjemnes ikke var avgjørende for utfallet av saka. Heller ikke at et flertall av innbyggerne (57 mot 36 prosent) ville til Molde. Og hun kunne ikke se åpenbare ulemper ved dagens grense. Men etter en samlet vurdering sa hun nei til grensejusteringen.


Overrasket over resultatet

– Det er et større flertall enn jeg hadde sett for meg, sier Olav Kåre Nyhagen.


Det vil være beklagelig om Vågstranda og Hjelvika forsvinner til Vestnes. Men de har nok bedre argumenter for ei grensejustering enn bygdene i Gjemnes som fikk avslag.