Leder lørdag 27. april 2019:

På sporet med å få godset over på Raumabanen

Nærmere: Garantier fra brukerne av godstoget gjør at det er grunn til å være mer optimistisk for oppstart av godstransport på Raumabanen.Foto: Evy Kavli 

Leder

Det er en imponerende jobb som gjøres for tida for å få godstrafikken tilbake på Raumabanen. Endelig synes det som om jernbanen er blitt en kampsak for mer enn politikere og næringsliv i Rauma. Resten av fylket har også våknet.

Selvfølgelig er det unyansert å si at det bare er Rauma som har jobbet for jernbanen. Både enkelte fylkespolitikere og noen i næringslivet utenfor Raumas grenser har snakket Raumabanens sak. Men det har for Rauma vært en ganske ensom kamp.


Godstogkunder garanterer 2/3 fullt tog daglig

Tre godstogkunder vil bidra til forutsigbarhet for en ny operatør av godstog på Raumabanen.


I dagens avis kan vi fortelle om en delegasjon fra fylket som onsdag var i Oslo for igjen å møte statssekretær Anders Werp i samferdselsdepartementet. På møtet deltok Rauma-ordfører Lars Olav Hustad, jernbane- og formannskapspolitiker Arne Steffen Lillehagen i Rauma, daglig leder Stein Arve Waagan i Freja Transport Ålesund og Alf Reistad i Romsdal Regionråd. I tillegg kan Rauma-ordføreren opplyse at de har støtte også fra Orkidé, som er Nordmøres regionråd.

Å få med seg resten av fylket kan være helt avgjørende for å lykkes. Det er nødvendig at både politikere og næringsliv også på Sunnmøre og Nordmøre forteller hvor viktig Raumabanen er dersom man skal få gehør hos myndighetene.


Er tett på statsråden i kampen for gods på bane:

– Haster med ei løsning

Ordfører Lars Olav Hustad beskriver situasjonen for gods på bane som en brann i full fyr. – Ei løsning må på plass innen sommeren, sier han.


Men dem som kjemper for Raumabanen jobber på flere akser. En av de største utfordringene med godstransporten på Raumabanen har vært manglende forutsigbarhet, både for operatøren, men ikke minst for kundene som sender gods. Etter å ha løst Mannen-problematikken med stengt jernbane ved farenivå rødt, er oppgaven nå å sørge for et økonomisk fundament som gir en operatør forutsigbarhet.

Det er betryggende at potensielle brukere av godstoget lover at de skal fylle 2/3 godstog hver dag, både opp og ned Romsdalen. Forutsigbarhet gjennom garantier fra kundene bidrar mye. Men igjen er det viktig å påpeke hvor viktig det er at også regjeringa bidrar økonomisk for en lønnsom drift. Det er mange som har forventninger til at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal bidra i denne saka.


– Tenk Europa for å få godstoget tilbake på Raumabanen

– Det er gods på jernbane som er framtida. Men da må vi tenke framtidsretta og lengre enn til neste månedsrapportering.


Viljen fra kundene til å bruke Raumabanen er nå garantert og den økonomiske forutsigbarheten nærmer seg det en operatør trenger for å våge en oppstart. Det virker lovende.