Leder lørdag 13. april 2019:

Roller i Raumas reiseliv

Ted Preben Heen har siden mai i fjor vært styreleder i Romsdal reiseliv og handel SA (RRH).  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

Det er verken mistenkelig eller ulovlig, det kan også være både viktig og nødvendig for å få fart på utviklinga av reiselivet i vårt område. Likevel har det allmennhetens interesse å være klar over at utviklinga og posisjonene innen reiselivet i Rauma, og dermed også mye av makta til å påvirke reiselivets strategier og videre utvikling i vårt område, nå konsentrerer seg på relativt få personer i ganske mange roller.

Sist torsdag hadde Åndalsnes Avis et intervju med styreleder Ted Preben Heen i Romsdal reiseliv og handel SA (RRH), tidligere Åndalsnes og Romsdal reiselivslag, om en kraftig nedbygging av RRH, der en del av RRHs sentrale arbeidsoppgaver nå flyttes over til Norsk Tindesenter.

Med seg i RRH-styret har Heen med seg bl.a. Ivar Brennhovd, som på bestilling fra fjorårets RRH-styre har gjort en gjennomgang av RRHs drift, styring og økonomi, og det har også blitt gjennomført en kartlegging blant RRHs medlemmer.

På det nylig avlagte årsmøtet i RRH ble det besluttet at man allerede fra årets sesong gjør store endringer i drifta av RRH, og det tas sikte på at en ekstraordinær generalforsamling i selskapet vedtar en ny driftsmodell med virkning fra 1. januar 2020. Modellen og forslaget er som nevnt utarbeidet av Ivar Brennhovd.

Brennhovd er gjennom sitt selskap Friluftslek AS medeier i det lokale reiselivsselskapet Romsdalen AS, der han også er styremedlem. Gjennom sine selskaper er også Svein Kroken og Ivar Åndal på eiersida i Romsdalen AS. Det er også Ted Preben Heen. Som nevnt sitter både Heen, Kroken, Brennhovd og Åndal i RRH sitt styre. Svein Kroken sitter også i styret i Romsdalen AS.

Styreleder i Romsdalen AS er raumaordfører Lars Olav Hustad, som også er styreleder i Visit Nordvest, som er et felles markedsføringsselskap innen reiselivet for 19 kommuner i Romsdal og på Nordmøre. Avtroppende daglig leder i Romsdalen AS er tidligere raumarådmann Oddbjørn Vassli, som også er medeier i Romsdalen AS.

Denne opplistingen er ikke uttømmende, og det er igjen viktig å poengtere at den ikke viser noe som er mistenkelig eller ulovlig. Det er heller ikke vårt poeng. Vi mener samtidig at det er viktig at allmennheten i Rauma blir godt kjent med at relativt få personer har stor makt og innflytelse på utviklinga av reiselivet i Rauma, som er framtidas vekstnæring i vårt område.


Romsdal reiseliv og handel kuttes kraftig:

- Vi vil tilbake til å bli en medlemsorganisasjon igjen

Romsdal reiseliv og handel SA, tidligere Åndalsnes og Romsdal reiselivslag, er i omfattende endringer. Snart vil selskapet være uten både reiselivssjef, turistkontor og ansvaret for Romsdalseggen.

 

– Jeg tar omorganiseringa av RRH til etterretning

– At styret i RRH nå går inn for en omorganisering av selskapet tar jeg til etterretning. Jeg er uansett stolt over det vi har fått til.