Leder torsdag 11. april 2019

Gir med den ene hånda og tar med den andre

"Å mene at tre dager avislevering på faste dager i uka de neste fem åra er greit, og at avisene «kan tilpasse seg de omdelingsdagene og ha en forutsigbarhet på utdeling», vitner om at samferdselsministeren ikke forstår utfordringene til lokalavisene."

Samferdselsminister Jon Georg Dale forverrer rammebetingelsene for lokalavisene i landet med forslaget til ny postlov.   Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Leder

Regjeringen vet ikke helt hva den vil. Mens kulturministeren i forrige uke la fram ei mediemelding der man tar til ordet for å styrke lokalavisene, foreslår samferdselsministeren denne uka å legge hindringer i vegen for at lokalavisene skal få til å distribuere sine publikasjoner. Snakker de ikke sammen i regjeringa Solberg?

Det er altså regjeringa ved samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) som ønsker å endre utkjøring av post fra dagens fem dager i uka til to dager den ene uka og tre den neste. Samtidig vil ministeren at avisleveringen skal skje fast på tirsdag, torsdag og lørdag, og at det skal skje enten av Posten eller andre private aktører. Årsaka er den store nedgangen i postsendinger. 1.500 årsverk skal bort i Posten som følge av endringene.

Det er prisverdig at regjeringa vil sette av om lag ti millioner kroner til omstillingsstøtte gjennom å sørge for avisdistribusjon tre dager i uka. Det er imidlertid det beste å si om forslaget fra samferdselsministeren.

Men å mene at tre dager avislevering på faste dager i uka de neste fem åra er greit, og at avisene «kan tilpasse seg de omdelingsdagene og ha en forutsigbarhet på utdeling», vitner om at samferdselsministeren ikke forstår utfordringene til lokalavisene.

Sjøl om avisene tilbyr nyheter digitalt gjennom både e-avis og nettaviser, er det mange lesere som fortsatt vil ha papiravisa – og bare leser den. Det har vi stor respekt for. Man kan ikke fra regjeringa vedta at lokalavisene skal slutte med papiraviser, og at leserne skal bli digitale, slik man gjør med dette forslaget.

Konsekvenser av forslaget er at dagsaviser i fylket som Tidens Krav, Romsdals Budstikke og Sunnmørsposten ikke vil klare å nå ut med papiravisa overalt i fylket mandag, onsdag og fredag. Og når Posten nå skal leveres bare tre ganger i uka, er det også mange fådagersaviser som rammes. I verste fall kan det være kroken på døra for noen av dem. Driftsmarginene for mange lokalaviser er små, og det er ikke økonomisk rom for å etablere sin egen distribusjon for å få ut avisene.

Det er grunn til å minne samferdselsministeren om at kulturminister Trine Skei Grande (V) gjennom mediemeldinga har ønsket å styrke lokalavisene i landet. Da blir det helt meningsløst at en statsråd i samme regjering tar fra de samme avisene avisdistribusjonen og med dette svekker avisene.