Leder tirsdag 2. april 2019:

Utrøna er næringslivets nye treningssenter

"Det sies at tru kan flytte fjell, og både trua og viljen har vært viktig ingredienser for alle dem som har jobbet både målbevisst og iherdig for å realisere et innovasjonssenter på Åndalsnes."

Viser veg: Framsynte næringslivsledere, fra venstre Lars Stenerud, Arvid Gjerde. Solveig Brøste Sletta, Tom Samuelsen og Frank Amundsen.Foto: Ellinor Rørvik Lothe  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leder

Gratulerer Rauma med nytt treningssenter for næringslivet i kommunen. Det sies at tru kan flytte fjell, og både trua og viljen har vært viktig ingredienser for alle dem som har jobbet både målbevisst og iherdig for å realisere et innovasjonssenter på Åndalsnes.

Sist fredag ble Utrøna, som er navnet på innovasjonssenteret på Øran, offisielt åpnet. Bygget eies av Selskapet for industrivekst (Siva), og det var Siva-direktør, Ingrid Riddervold Lorange, som fikk æren av å åpne bygget.

Sivas engasjement i Utrøna på Åndalsnes er spesielt. Det er det første av åtte innovasjonssenter som Siva er involvert i som ikke er tilknyttet akademia, men med forankring i industrien. Vi ser det som et tegn på at industrien i Rauma våger å tenke litt utenfor boksen.

Utrøna har vært planlagt i fem år, og når bygget på 900 kvadratmeter nå er tatt i bruk, gir det næringslivet i kommunen «en møteplass og treningssenter for å utvikle ny tenking», for å bruke gründeren Lars Steneruds ord. Her er det lagt til rette for at folk med ulik kompetanse skal møtes, at ideer skal kunne utprøves og utvikles og etter hvert settes ut i livet. Utrøna skal samarbeide med inkubatorene Protomore og Ålesund kunnskapspark.

På Utrøna er det lagt til rette for både å skape vekst i eksisterende bedrifter og for gründere å meisle ut nye forretningsideer.

I Rauma er det skapt en kultur for samarbeid på tvers av bedrifter og med ulike kompetanse. Vi tror Utrøna kan bidra til å utvikle dette ytterligere når senteret nå blir en koplingsboks mellom ulike virkemidler, næringslivsaktører, kapital, forskning og utvikling.

Innovasjon og nyskaping er helt nødvendig for at næringslivet skal utvikles og at nye arbeidsplasser skal skapes. Med innovasjonssenteret Utrøna har Rauma fått en arena for utvikling og skaperglede. Det er vi sikker på vil komme alle innbyggere i Rauma til gode.