Leder torsdag 7. mars 2019:

På høg tid at departementet gir innbyggerne et svar

Olav Nyhagen og resten av innbyggerne på Vågstranda har vært tålmodige.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leder

Det er på høg tid at beboerne på Vågstranda og Hjelvika får svar på spørsmålet om de kan få bli en del av Vestnes kommune. At fylkesmannen i Møre og Romsdal og departementet snart har brukt tre år på saksbehandling uten å ha avgjort spørsmålet om grensejustering, er under enhver kritikk.

Treg saksbehandling har vært ei seigpining av innbyggere og bidratt til uforutsigbarhet for Rauma kommune.

Olav Kåre Nyhagen i Vågstranda vel står i spissen for initiativet om grensejustering:

– Gleder meg til det er over

Olav Kåre Nyhagen tror det blir godt for hele bygda at det snart blir satt punktum i saka om grensejustering for Vågstranda.


Det var sommeren 2016 at Vågstranda Vel sendte søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at Hjelvik og Våge blir en del av Vestnes kommune. Sommeren 2016 ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse for å få svar på om vågstrendingene ønsker at Vågstranda skal tilhøre Vestnes i stedet for Rauma. 75,3 prosent av de spurte svarte ja, – de ønsker å bli en del av Vestnes.

I mai 2018 sendte Fylkesmannen høringsbrev til kommunene Vestnes og Rauma. Rauma kommune sa nei til grensejustering mens Vestnes sier ja.

Ber om at grensejustering utredes

Departementet ber Fylkesmannen utrede konsekvensene for ei grensejustering for Vågstranda.


Høsten 2018 oversendte Fylkesmannen søknaden med høringsbrev over til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Da var det gått over to år siden Vågstranda Vel ba om grensejustering.

1. mars i år har departementet endelig kommet med et svar: Nå får Fylkesmannen i oppgave å svare på folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold og det kommunale tjenestetilbudet. Departementet vil også ha svar på innbyggernes synspunkt på ei slik grensejustering.

Vi stiller oss undrende til at fylkesmannen og departementet har valgt å holde innbyggerne og kommunen på pinebenken gjennom å si at de vil behandle saka. Også for Rauma kommune har det med tanke på planlegging vært negativt å ha ei uløst grensejusteringssak liggende og ulme.

Ser fortsatt på saka om grensejustering

Nå har det gått over to og et halvt år siden Vågstranda Vel søkte.


Med en pågående kommuneproposisjon burde departementet enten satt fart på saka, avslått søknaden eller gitt tydelig beskjed om at å utsette den noen år.

Vi forventer at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå tar saka på større alvor og prioriterer en hurtig avgjørelse.