Leder tirsdag 5. mars 2019:

Turistskatt vil skade reiselivet på Nordvestlandet

Trollstigen er navet i reiselivet i Rauma. Vi frykter dramatiske konsekvenser for besøkstallene dersom en turistskatt innføres.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leder

Fylkesrådmannen setter hele reiselivsnæringa på Nordvestlandet i spill når han foreslår å innføre turistskatt i Trollstigen. Forslaget må avvises når det onsdag skal behandles av samferdselsutvalget.

Det er et behov for skredsikring av Trollstigen som har fått fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik til å lete etter alternative finansieringsløsninger. Skredrisikoen er størst i hårnålsvingene, og tiltak for utbedring ble i 2015 kostnadsberegnet til 10 millioner kroner. Problemet til fylkesrådmannen er imidlertid at de nasjonale skredsikringsmidlene allerede er prioritert til andre tiltak. Og skal skredsikring på plass, må vegeier betale, og pengene har ikke Guttelvik.

«En turistavgift kan finansiere nødvendige sikkerhetstiltak, sjøl om en slik avgift vil ha en avvisningseffekt. Dersom vi ser til utlandet, er det ikke uvanlig å måtte betale for turistattraksjonene», skriver Guttelvik i innstillinga til møtet i samferdselsutvalget på onsdag.

Det finnes noen få gode grunner for å innføre turistskatt. Det kanskje beste argumentet er å få brukerne til å betale hva det koster å holde et av regionens mest besøkte turistanlegg i drift, og at dette vil gi en stabil og forutsigbar inntekt. For Trollstigen snakker vi om vegvedlikehold og annen infrastruktur, for eksempel et velfungerende mobilnett. Og at andre land har innført turistskatt gjør at terskelen for å innføre dette i Norge er noe lavere enn hvis vi var de eneste.

Men vi er svært bekymret for hva en turistskatt skal få å si for Trollstigen som reiselivsdestinasjon spesielt og for hele reiselivsnæringa generelt. Det er allerede kostbart å ferie i Norge; hva hvis vi skal kreve avgift også for å besøke Trollstigen? Hvor mye vil dette skremme folk fra å komme?

Vi frykter at besøkstallene på Trollstigen vil stupe dersom det innføres turistskatt. Og ringvirkninger av en besøksnedgang for Raumas mest besøkte turistdestinasjon vil bli svært negative og uforutsigbare.

Turistskatt er ikke noe som fylkeskommunen bare vedtar uten også å gjennomføre en grundig analyse og vurdering. Derfor mener vi at samferdselsutvalget er nødt til å avvise forslaget.