Leder lørdag 2. mars 2019

Det uforståelige er at kommunen «drar til skruen»

"At eiendomsskatten skal ned, gjelder ikke i Rauma for 2019. Her skrus den heller opp."

Rauma kommunestyret vedtok i desember at eiendomsskatten skal opp.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

At eiendomsskatten skal ned, gjelder ikke i Rauma for 2019. Her skrus den heller opp.

Da kommunestyret i desember vedtok å heve eiendomsskatten fra 6,5 til sju promille, gjorde politikerne også en «kontorjustering» og økte alle eiendommenes verdi med ti prosent. Begrunnelsen var at det var ti år siden dette var gjort sist, og at tidspunktet var riktig. Resultatet ble at det ble enda mer kostbart å bo i Rauma.

Økningen av eiendomsskatten skjedde i bare måneder etter at regjeringa besluttet å senke maksimalsatsen på eiendomsskatt fra sju til fem promille. Finansminister Siv Jensen (Frp) sa til VG da dette ble kjent i forbindelse med framleggelsen av statsbudsjettet i høst, at «Dette betyr i realiteten at vi gjør det vanskeligere for kommunene å utskrive eiendomsskatt på høyeste nivå». Og så la hun til: «Ingen kommuner får lov til å ha mer enn fem promille i skatt på boliger og hytter. De som har seks eller syv promille, må kutte skattesatsen».

At eiendomsskatten skal gå ned, og ikke opp, valgte kommunestyret i Rauma å overse. Ved å oppjustere takstene med ti prosent, og øke skatten fra 6,5 til sju promille, sørget de for at huseierne i Rauma får ei regning som har steget med rundt 20 prosent fra i fjor. Vedtaket gjorde at kommunen får inn 2,3 millioner kroner mer enn i 2018.

Det er på én måte forståelig at kommunestyret mot åtte stemmer gikk inn for å skru eiendomsskatten helt i taket, og enstemmig sa ja til øke eiendomsverdiene med ti prosent. Den økonomiske situasjonen til Rauma kommune gjør at alle innbyggere er nødt til å bidra for å få skuta på rett kjøl. Det er et for høgt driftsnivå, høge kostnader knyttet til store investeringer og for små statlige overføringer til kommunene.

Det uforståelige er at imidlertid at kommunen «drar til skruen» ekstra fordi den kan, når den i stedet burde lettet på eiendomsskattetrykket.

Når kommunen nå har sendt ut faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt, er det mange som reagerer på økningen. Den nye makssatsen på fem promille vil gjelde først fra 2020, og således har ikke kommunestyret gjort noe ulovlig. Men for alle dem som har dårlig råd og sliter med å få endene til å møtes, oppleves et slikt hopp i eiendomsskatten som fortvilt.