Leder torsdag 28. februar 2019:

Det må politisk vilje til for å løse narkotikaproblemene

Politiførstebetjent Sindre Mittet ved Rauma lensmannskontor snakket med elevene ved Åndalsnes ungdomsskole.  Foto: Stine Vandevjen Olsen

Leder

Politiet bekrefter sjøl at økt innsats mot narkotika gir resultat. Derfor må det settes inn større ressurser i bekjempelsen av de ulovlige rusmidlene.

Flere straffesaker i Møre og Romsdal

Det er en lite økning i antall straffesaker i Møre og Romsdal politidistrikt.


Møre og Romsdal politidistrikt har tidligere denne måneden lagt fram statistikk for straffesaker i 2018. Antallet saker viser seg å ha en liten økning i distriktet, i likhet med tallet på narkotikasaker. – På dette området er det i første rekke politiet sin innsats som styrer antallet saker. I 2018 har vi fått muligheten til å styrke innsatsen i kampen mot narkotika, uttalte politimester Ingar Bøen om økningen som har kommet etter et par år med nedgang i narkotikasaker.

Bøens konklusjon forteller oss at politiet med større bruk av ressurser kunne jobbet enda mer målrettet inn i miljøet. Når vi vet hva narkotikamisbruket gjør med både brukere og deres pårørende, er behovet for mer ressurser skrikende.

Men det er også et behov for å samordne ressurser for å bekjempe ungdomskriminalitet. Og i Rauma har de tenkt nytt. Vi ser med interesse og forventning på resultatet av et lensmannskontor på ungdomsskolen på Åndalsnes. Vi tror det er både viktig og riktig å være til stede på ungdommenes arena, komme i dialog med dem og gjennom det drive forebyggende arbeid tidlig i ungdomsåra. Åndalsnes ungdomsskole og Rauma lensmannskontor skal ha ros for at de tenker i nye baner. Sjøl om det bare er to timer kontortid i måneden, har vi tro på at tilstedeværelse hjelper.

Lensmannen har åpnet kontor på ungdomsskolen

– Erfaringene er veldig gode så langt. Dette ønsker vi absolutt å fortsette med.


I forrige uke var politiførstebetjent Sindre Mittet ved Rauma lensmannskontor på ungdomsskolen og holdt foredrag om narkotika. Han kom med en dyster melding til elevene: – Jeg får hver uke nye navn på ungdommer som har prøvd narkotika, sa han til elevene. Det er hasj og marihuana politiet ser mest av, men også de tyngre stoffene er i omløp.

Stadig flere prøver narkotika: – Vi får nye navn hver uke

Politioverbetjent Sindre Mittet får stadig høre om nye ungdommer som prøver narkotika. – Førstegangsbrukerne er vår førsteprioritet, sier han.


Sjøl om det er urovekkende, så er det likevel ikke overraskende at politiet i Rauma melder at stadig flere prøver narkotika. I Ungdata-undersøkelsen fra 2018 er tallene på landsbasis tydelige: Det er økt bruk av marihuana og hasj blant de unge.

Leder torsdag 23. mars 2017

Alarmerende om narko i Rauma

"Vi vil adresse kritikken først og fremst til justisministeren. Vi forventer at han snarest tar affære og sørger for at narkotikasaker i Rauma prioriteres. "


Skal utviklinga snus, må politiet få mulighet til å bruke både tid og mer folk i arbeidet mot narkotika. Da trengs det først og fremst politisk vilje til å prioritere og å løse problemene.