Leder lørdag 16. februar 2019:

Ekstra ros til alle som påtar seg verv i Rauma-politikken

ny førstekandidat: Etter en tidkrevende prosess greide til slutt Rauma KrF å stille liste til høstens kommunevalg. Solrun Røsvik Sørli er partiets førstekandidat.   Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

I dagens utgave intervjuer Åndalsnes Avis to av Raumas seniorer innen lokalpolitikken. De føler begge at det er på høy tid å sette strek nå, etter til sammen 36 år i kommunestyret. Både Per Arne Skomsø (71) og Arne Hop (63) legger ikke skjul på at politikken ikke er særlig gøy lenger, og at de ikke har den nødvendige motivasjonen til å skulle gått løs på fire nye år.

Men begge er påpasselige med å fremme et tydelig MEN når de nå legger sine politiske bein på bordet og puster ut etter en karriere som i sum har strekt seg over 12.750 dager i Rauma-politikken.

Dette budskapet handler om rekrutteringen til politikken, der spesielt Arne Hop tidligere har gitt uttrykk for bekymring for mangelen på nye fjes inn i lokalpolitikken. Men både Hop og Skomsø legger vekt på at politisk arbeid er både givende, viktig og meningsfullt, og de råder derfor yngre folk til å takke ja til å ta på seg politiske verv. Det er lang fartstid som gjør at de nå trekker seg tilbake fra politikken.

– Det er nok vanskeligere å få folk til å gjøre en innsats på fellesskapets vegne nå enn det var tidligere. Det er et ansvar og en formell setting som kanskje ikke appelerer i så stor grad til yngre folk lenger, sier Arne Hop til Åndalsnes Avis.

Denne høsten var Arne Hop klar på at han nå hadde tatt sin endelige beslutning om å tre ut av lokalpolitikken. Men bekymringen for om partiet hans var på veg ut av lokalpolitikken for første gang siden Rauma ble egen kommune i 1964, den var like sterk som da han under sterk tvil takket ja til fire nye år ved forrige kommunevalg.

Ordfører Harald Furre (H) i Kristiansand har i Åndalsnes Avis gitt uttrykk for at mobbing i sosiale medier er en trussel mot lokaldemokratiet og rekrutteringen til politikken. Raumaordfører Lars Olav Hustad deler bekymringen, og vil være med å diskutere denne problemstillingen videre.

Vi ønsker å gi ros og honnør til de som nå har takket ja til å stå på liste for de ulike politiske partiene i Rauma. Uten dem stopper lokaldemokratiet. Men de påtar seg altså et verv som dessverre innebærer mer ris og usaklig kritikk enn ros og klapp på skuldra.