Hvordan vil en våtere vinter prege Rauma i framtida?

Kulde betyr penger: Tømmertransportør Jan Audun Mølmen (til venstre) og entreprenør Geir Ove Smørdal vil ha vinter med kulde og passe med snø.Foto: Stein Siem  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Hvordan vil en våtere vinter prege Rauma i framtida?

I dag publiserer Åndalsnes Avis Vinter-bilaget. Vi har intervjuet folk som koser seg med vinteraktiviteter, snakket med dem som lever av den kalde årstida og med en av de mange som bruker naturen hele året som «leikegrind». Felles for dem alle er gleden av den kalde årstida.

Men det er dessverre ingen selvfølge at vi i åra som kommer har stabile og kalde vintre med passe mye snø og kuldegrader. Klimaet er i stor endring. Det er all grunn til å være urolig over konsekvensene av klimaendringene. Hvordan vil dette påvirke vinteren i Romsdal om fem år, om ti år og om 50 år?

I oktober i fjor la FNs klimapanel fram en rapport der det advares om at «raske og djuptgående endringer uten sidestykke» må til for å begrense den globale oppvarmingen og de enorme konsekvensene dette vil påføre planeten og menneskeheten. Der kom det fram at hvis utviklinga fortsetter i dagens tempo, vil den globale oppvarmingen ha økt med 1,5 grader allerede om en 20 års tid; innen 2040. Dette vil gi kraftige utslag innen bl.a. ekstremvær, tørke, matproduksjon, flom, utryddelse av arter, sultkatastrofer, migrasjon og stigende havnivå som en konsekvens av issmeltingen.

Åndalsnes Avis intervjuet forsker Bjørn Hallvard Samset ved CICERO Senter for klimaforskning i Oslo. Han roper et høgt varsku om at også Rauma vil merke endringene: – Det blir mer ekstremt. Mer vind og storm, mer nedbør og styrtregn. Det blir mer av alt, også i Rauma. Men først og fremst blir det mye våtere, og vintrene blir varmere med mindre snø og mer regn i lavlandet.

I Rauma er økt vinterturisme et satsingsområde med et stort vekstpotensial for reiselivet i kommunen. «Vintersporten kan i betydelig grad bidra til å gjøre Romsdalen til et helårs reisemål», skriver Romsdalen AS på sine nettsider, og signaliserer dreiningen for ei hel næring.

For alle som vil satse- og tjene på vinteraktiviteter, handler det om å være forberedt på endringene. Man må tilpasse seg at det uforberedte kan skje; på raske og ekstreme væromslag, på skred og snøskredfare og at vinteren ikke er så stabil som vi husker den.